K ČEMU JSOU DOBRÁ PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA?

In Okrasná zahrada, Poradna, Příroda, Zajímavosti by walsla

Také anorganická – průmyslová hnojiva prospívají našim rostlinám.
Jaká a k čemu jsou dobrá?
Jsou to hnojiva doplňková, neobohacují půdu o humus, ovlivňují půdní reakci a dodávají 1 nebo více živin. Živiny jsou většinou rozpustné ve vodě nebo se dlouhodobě rozkládají biologickou činností půdy.
Podle obsahu živin obsažených v hnojivu pak rozlišujeme hnojiva: dusíkatá, vápenatá, fosforečná a draselná.
Pokud hnojivo obsahuje větší množství určité živiny – říká se mu KONCENTROVANÉ, pokud obsahuje všechny tyto živiny – pak jde o PLNÉ HNOJIVO.

Související články