zdroj Pixabay

KALENDÁRIUM * 10. 06. – 16. 06.

In Poradna by walsla

Tento týden mají děti nejen v Bavorsku svatodušní prázdniny. Svatodušní svátky či Boží hod svatodušní nebo také Letnice. Latinsky pentecostes, řecky πεντεκοστή (ἡμέρα) pentekosté (hémerá) – znamenají padesátý den. Jedná se o křesťanský svátek, který se slaví 50 dnů po Velikonocích (10 dnů po Nanebevstoupení Páně). Svátek letnic pochází z židovského svátku týdnů (Šavu’ot).

Co vyroste v červnu na louce za den, roste jindy po týden.

10. červen – sv. Maxim, Gita, Margita, Gréta Margita představuje alternativu u nás více používaného jména Markéta. Pochází z Orientu, ze staroindického slova „mandžárí”, což znamená „perla”. Gréta je jméno mladé švédské aktivistky, která bojuje proti globálnímu oteplování. (Greta Thunbergová).
Pohoda na svatodušní pondělí slibuje dobrou úrodu.
11. červen – sv. Barnabáš (apoštol) – patron tkalců, bednářů, Milána a Florencie, pomáhá proti smutku a krupobití.
Z dalších jmen připomeneme například: Bruno, Brunhilda, Florentýn, Florián, Fortuna…
Prší-li na Barnabáše – úroda na vinicích.
12. červen – sv. Jan Gonzáles, Antonie, Táňa, Izák
Antonie (s domáckými podobami Tony, Tonka, Tonča, Tonja, Toňa…) – ze známých osobností se tak jmenovaly například herečky A. Hegerlíková či A. Nedošínská. Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.
13. červen – sv. Antonín z Padovy – františkánský mnich, teolog a kazatel – jeden z nejproslulejších svatých, který je uctíván po celém světě. Je patronem cestujících, horníků a pekařů, snoubenců, rodin… Bývá vzýván za šťastný porod nebo proti neplodnosti, pekelným mocnostem i katastrofám, ale také při hledání ztracených věcí či jako pomocník v nouzi.
Svátek slaví také Genadij, Antal, Ezra… Na svatého Antonína broušení kos započíná.
14. června – sv. Anastáz, Roland, Herta, Basil, Vasil, Elizej…

Červen – den se prodlužuje

Na svatého Víta ve dne, v noci svítá. I naši předkové si všímali, jak se den prodlužuje směrem k rovnodenní.

15. června – sv. Vít – patron mládeže, vinařů, hostinských, lékárníků, herců, také, němých a hluchých. Byl vzýván proti očním a ušním onemocněním…
K dalším dnešním jménům patří například: Henta, Izolda, Lotar, Jolanta, Senta…
Na svatého Víta hlava ještě nedoléhá, u paty již svítá.
Svatý Vít dává trávě pít. Svatý Vít mění čas a často deštěm poctí nás.
16. června – sv. Benon (Zbyněk), a také Zbyhněv, Zbyslav, Zbyška…