zdroj Pixabay

KALENDÁRIUM * 30. 09. – 06. 10.

In Poradna by walsla

Kalendárium připomíná, že se v tomto týdnu s námi loučí září, v úterý už začíná podzimní říjen. Měl by být podle dlouhodobé předpovědi počasí teplotně mírně nadprůměrný, avšak srážkově průměrný. V jeho první části se budeme ještě loučit s létem…ještě si užijeme tak zvané babí léto. Název období “babí léto” pochází pravděpodobně podle množství pavučin a jejich světlá barva připomíná barvu šedivých až bílých vlasů babiček.

Kalendárium se loučí se zářím

30. září – sv. Jeroným, Jarolím, Ráchel, Una
Sv. Jeroným pocházel z Chorvatska, žil v 5. století, stal se patronem Dalmácie, teologů, učenců, archeologů, studentů, žáků, překladatelů… a byl vzýván proti očním chorobám.
Krásné jméno Ráchel je původu hebrejského, podle Bible byla druhou ženou patriarchy Jákoba. V Česku žije 40 nositelek tohoto jména.
Jak Jiljí (1. 9.) začal, tak Jeroným končí.

Říjen blýská – zima plíská

1. října – sv. Terezie od dítěte Ježíše, sv. Remigius, ale také Igor, Ivar, Ivor…
Francouzská řeholnice sv. Terezie od Dítěte Ježíše je někdy označovaná jako „Terezička“. Je patronkou Francie, ale také misií, zahradníků, letců a nemocných.
Ivar je jméno severského původu. Pochází ze staroseverského Ívarr. Jméno přijala angličtina (Ivor) a skotská gaelština (Iomhar).
Fouká-li na svatého Remigia od východu, bude teplý podzimek.
Den svaté Terezičky nebývá bez vlážičky.

2. října – sv. Andělů Strážných, Panna Marie Orodovnice, Olívie, Oliver, Olympie, Galina…
Každý prý máme svého anděla, který nás ochraňuje, jejich svátek se začal připomínat ve Španlsku již v 15. století.
Den Marie Orodovnice – první mrazíky.
Původ jména Oliver není zcela jednoznačný. Je možné, že pochází z latiny od „oliva“, anebo z islandského „Olfeir“, což znamená „pozůstatek rodu“. V 17. století žil v Anglii známý politický a vojenský vůdce Oliver Cromwell, který dokonce 5 let vládl jako lord protektor.
3. října – Bohumil, Bohuslav, Bohuš, Bohun, Amadeus…
Bohumil je jméno slovanské, vzniklo jako překlad řeckého Theophilos „Bohu milý“. Je to obdoba jména Amadeus. Také Bohuslav má původ slovanský. Další variantou je například Božislav (z řeckého Thimotheus „budiž bohu sláva“). Bohumilů máme v naší republice 17 a půl tisíce, zatímco Bohuslavů je necelých 13 tisíc.

Světový den úsměvu

4. října – sv. František z Assisi, František, Fráňa, Franc, Edvin, Evald
Sv. Františkovi z Assisi, zvaný také Serafinský, byl zakladatelem žebravého řádu františkánů. Žil na přelomu 12. a 13. století a stal se patronem chudých, krejčích, skautských vlčat, ochránců přírody…
Svatý František zahání lidi do chýšek.
Jméno František pochází z germánského Frank/Franko (vykládá se jako „svobodný muž“), jeho italská podoba je Francesco („malý Francouz“). U nás je to jedno z nejoblíbenějších jmen.
5. října – sv. Placid, Eliška, Atila, Dalie…
Sv. Placid byl patronem námořníků.
Jméno Eliška pochází z hebrejského „eliševah“, její alternativou je Alžběta. Připomínáme si českou automobilovou závodnici Elišku Junkovou, herečku Elišku Balzerovou a také třeba Elišku Přemyslovnu, matku císaře Karla IV.
Na svatého Placida zima teplo vystřídá.
Nezapomeňme se na své blízké usmát, dnes je totiž: Světový den úsměvu.
6. října – sv. Bruno, Hanuš, Hanuše
Sv. Bruno Kolínský nebo také Kartuzián, je zakladatelem kartuziánského řádu a jedním z patronů Německa.