zdroj Pixabay

KALENDÁRIUM * 04. 11. – 10. 11.

In Poradna by walsla

Název měsíce listopadu se samozřejmě odvozuje od přírodního jevu, který je typický pro podzimní část roku. Stromy shazují listí, připravují se na odpočinek stejně jako celá příroda i my lidé. Čeká nás doba zklidnění, v církevním kalendáři období adventní.

Kalendárium uvádí listopadové pranostiky

Jaký bývá v listopadu čas, takový obyčejně v březnu zas.
4. listopad – sv. Karel Boromejský, Mojžíš, Karel, Karla, Jesika, Skarlet, Šarlota
Karel Boromejský byl v 16. století arcibiskupem v Miláně, staral se o chudé a nemocné. Stal se patronem duchovních rádců a nemocných; byl vzýván proti moru, zažívacím potížím a žaludečním chorobám.
Biblické jméno Mojžíš je hebrejského původu, vykládá se jako „z vody vytažený“ a v naší republice žijí tři.
Karel a jeho ženská podoba Karla jsou jména rozšířená po celé Evropě. Vzniklo ze starogermánského Karlaz, což znamená „svobodný muž“.
Jméno Skarlet pochází z Anglie a znamená „zrzka“. Známá je Scarlett O’Harová – jedna z hlavních postav románu Jih proti Severu.
Kůra z buku na Karla Boromejského uťatá, když suchá, malou, a když mokrá, velkou zimu znamená.
5. listopad – sv. Zachariáš a Alžběta a také Miriam, Emerich, Věduna, Zachar
Podle kalendáře má svátek Miriam – je to staré biblické jméno, jmenovala se tak Mojžíšova sestra. U nás máme známou herečku Miriam Kantorkovou.

6. listopad – sv. Leonard (Linhart), Liběna, Liboslava, Luboslava
Francouzský poustevník sv. Leonard žil v 6. století a stal se patronem například: sedláků, čeledínů, zámečníků, bednářů i třeba šestinedělek. Vzývali ho na pomoc proti bolestem hlavy a duševním chorobám.
Ke starým českým – slovanským jménům patří i Liběna „milá, přívětivá“. Je to také oblíbené jméno pohádkových princezen.
7. listopad – sv. Wilibrord – byl vzýván proti kožním nemocem a proti epilepsii.
Svátek má také Saskie, Engelbert. Saskia – doma jí také mohou říkat: Saska, Sása, Sáša, Sasinka…
8. listopad – sv. Gottfried (Bohumír), Bohumíra
Na Bohumíra příroda k spánku se ubírá.

Listopadová mlha zhasíná slunce

9. listopad – sv. Theodor a ještě například: Bohdan, Božidara, Darek
Sv. Theodor byl švýcarský kněz, který přál vinařům a stal se jejich patronem, vzýván bývá za lepší počasí.
Božidara je jméno slovanského původu s významem „dar boží“. Nejznámější je u nás paní Božidara Turzonovová – slovenská herečka.
Darek je slovanské jméno, žije jich u nás kolem 330. Jistě si vzpomeneme na známého Darka Vostřela, herce, scénáristu a mimo další i ředitele Divadla Rokoko.
Svatý Teodor – mrazy lezou z hor.
10. listopadu – sv. Lev Veliký, Evžen, Eugen, Tiber, Orest, Noe…
Sv. Lev Veliký je patronem hudebníků, zpěváků a varhaníků.
Evžen, respektive Eugen, Eugenius je mužské jméno řeckého původu a znamená urozený. Jméno se vyskytuje ve všech evropských jazycích: Eugen, Eugeniusz, Jevhen, Eugenio… Připomeneme si Evžena Oněgina (román velkého ruského básníka A.S. Puškina).