zdroj Pixabay

KALENDÁRIUM * 02. 12. – 08. 12.

In Poradna by walsla

Prosinec představuje dobu přechodu od nejkratšího dne ke dnům delším. Původ jeho pojmenování je na rozdíl od předchozích měsíců zcela nejasný. Mohl být v staročeském prosiněti (což znamenalo probleskovat), možná souvisí se zimním „siným“ namodralým světlem. Ale dost možná pochází od slova prase, aby prozaicky připomínal čas zabíjaček.

Kalendárium nám připomíná barborky i čerty

2. prosinec – sv. Bibiána, Blanka, Budislav, Vivien
Sv. Bibiána se stala patronkou epileptiků a byla vzývána při problémech s alkoholem, pomáhala duševně nemocným a také při bolestech hlavy.
Jméno Blanka má původ v latinském „blancus“, což znamená „čistá, bílá, neposkvrněná“. U nás jej nosí téměř 40 tišíc dívek a žen. Připomenout si můžeme Blanku z Valois (1. manželka Karla IV.), herečku Blanku Bohdanovou, módní návrhářku Blanku Matragi a také pražský tunel Blanka.
3. prosinec – sv. František Xaverský, Svatoslav, Svatomír, Xaver…
Sv. František Xaverský byl kazatel, misionář – vzýván býval za šťastnou smrt i proti epidemii moru.
O sv. Františku Xaveru ledový vichr fičí od severu.
Svatoslav a Svatomír jsou jména slovanského původu, zatímco Xaver je baskické a většinou se vztahuje ke sv. Františkovi Xaverskému. U nás je známý spisovatel, novinář a literární kritik František Xaver Šalda.

4. prosince – sv. Jan Damašský, sv. Barbora, Barbara, Babeta
Sv. Jan Damašský, církevní učitel žil v 8. století. Je patronem lékárníků a malířů ikon.
Sv. Barbora patří ke 14 svatým, kteří měli pomáhat v těžkých chvílích. Je patronkou horníků, sedláků, zedníků, ale také například umírajících.
Barbora (řidčeji také Barbara) pochází z řeckého původu „barbaros“, což znamená „cizinka“. Zkrácením jména vznikla také Babeta.
O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře. Svatá Kateřina (25. 11.) prádlo máchá a Barbora je škrobí.
Barborky – podle starodávné tradice bychom si měli přinést ze zahrádky živou větvičku, aby nám o Vánocích rozkvetla a předznamenala tak štěstí v příštím roce.

Večer chodí Mikuláš

5. prosince – sv. Sába, Jitka a také Liana, Abigail
Svatý Sába pocházel z Turecka, odešel do Svaté země, kde v Judské poušti vedl poustevnický život.
Svatá Barbora (4. 12.) mosty staví, Sába (5. 12.) hřeby ostří, svatý Mikuláš je přibíjí.
Jitka pochází z hebrejského Judith, což znamená „židovka nebo žena z Judeje“. Zřejmě nejslavnější je u nás Jitka ze Svinibrodu, manželka českého knížete Břetislava I.
A dnes bychom mohli venku potkat Mikuláše, s andělem a doprovodem čertů – chodí nadělovat dětem v předvečer svého svátku.
6. prosince – sv. Mikuláš z Myry, Nikolas, Nikita…
Svatý Mikuláš žil ve 3. století v Lykii. Byl oblíbený a proslulý štědrostí, zachraňoval nespravedlivě obviněné. Je uctíván jako patron námořníků, dětí, právníků, studentů, vězňů…
Na svatou pannu Kateřinu (25. 11.) sluší se schovati pod peřinu, pak na svatého Mikuláše tuť jest zima všecka naše.
Neviděl-li by svatý Mikuláš mokré střechy, musel by být slepý.
Zdrobněliny a odvozeniny Mikuláše jsou například: Miky, Mikeš, Mikísek, Mikša, Nik, Niky, Nikolka…

7. prosince – sv. Ambrož, Benjamín
Svatý Ambrož byl horlivým kazatelem v Trevíru, žil ve 4. století. Je uznávaným patronem včelařů.
O svatém Ambrožu ucpi v seknici každou díru.
Benjamín vzniklo z hebrejského „ben-já-mín“, což znamená „nejmladší milovaný syn“. Proto se také nejmladší dítě označuje obecně jako benjamínek.
8. prosince – Panna Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu, sv. Eutychianus a také Květoslava, Květomila
Panna Marie vlky houfuje.
Květoslava je jméno původu slovanského, dnes se používají spíše samostatné: Květa, Květuše…