zdroj Pikist

POSLEDNÍ TÝDEN *28. 12. – 03. 01. 2021

In Poradna by walsla

Za pár dní nám končí rok 2020 zvaný „Covidový“ a můžeme si jen přát, aby ten začínající nový rok byl pro nás všechny ve znamení dobré pohody, radosti, aby nám všem přinesl zdraví a štěstí. Konec prosince patří znamení úspěšného introverta Kozoroha. Je ambiciózní a cílevědomý, ale také spolehlivý. 

Poslední týden roku 2020

28. prosince – sv. Mláďátka betlémská, Bohumila, Donika
Slovanské jméno Bohumila (u nás jich je více než 9 tisíc) a jeho mužský protějšek Bohumil svým významem připomíná řeckého Theofila „theos = bůh, filos = milý“.
Donika je původem staroanglické jméno, které znamená „paní, hospodyně“.
Je-li na Mláďátka mlha od Lysé Hory, kobzole se neurodí, je-li mlha v údolích, bude kobzolí dost.
Je-li na Mláďátka mlha, mrou děti.

29. prosince – sv. Tomáš Becket, Judita, Juta, Natan, Natanael
Jméno Natanael s variantou Nathaniel (jeho domácí podoby jsou Natan, Nat…) je původu hebrejského „Netan’el“ znamená „Bůh dal“. V České republice jich žije 24.
Od roku 1994 je dnešní den určen jako Mezinárodní den biologické rozmanitosti – má být svátkem všeho živého.

30. prosince – sv. Felix I., David, Davida, Donát, Chval
Svatý Felix byl zvoleným papežem, žil ve 3. století.
Jméno David je u nás velmi oblíbené, nosí jej přes 68 tisíc obyvatel Česka. Pochází z dávno zaniklé ugaritštiny, jeho význam je „náčelník, miláček“.
Davida je ženskou podobou jména. (Ugaritština je starý semitský jazyk, jímž se hovořilo v Ugaritu – to byl městský stát v Sýrii – ve 2. polovině 2. tisíciletí př. n. l.)
Uhodí-li na Davida silný mráz, potom mrazy vydrží nejméně do svíček (= do 6. ledna).

31. prosince – sv. Silvestr I., sv. Rodina, sv. Jan Frantiek Régis, Silvestr, Melánie, Horst, Forest
Silvestr I. je uctívaným papežem, za jeho pontifikátu ve 4. století si katolická církev upevnila své postavení ve světě.
Svátek svaté rodiny, která je příkladem lásky, ctnosti a svornosti.
Jméno Silvestr (můžeme se setkat také s variantou Sylvestr) je jméno latinského původu „silva = les“ takže se vykládá jako „muž z lesa“. Jeho svátek je poslední den v roce a připadají na něj také bujaré silvestrovské oslavy.
Je-li o Silvestru v noci vítr a ráno jasno, bude dobrého vína pořídku.
Když na Sylvestera ráno sluní, v noci prudký vítr zavěje, není na vína žádna naděje.
Padá-li na Silvestra sníh, Nový rok je za dveřmi.

A je tu nový rok

1. leden – P.Maria – Matka Boží, Mečislav, Mečislava + Nový rok – státní svátek
Den obnovy samostatného českého státu (1. 1. 1993 rozdělení Československa a vznik ČR, státní svátek od roku 2000)
Připadne-li Nový rok na pátek, nutno se obávat očních nemocí, také lidé budou hojně mříti a dokonce i hrozí válka. Na Nový rok, do zimy skok. Na Nový rok se nemá jíst nic od ptáka (= drůbež), aby z domu štěstí neodletělo. Novoroční noc světlá a tichá bez deště a větru znamená dobrý rok.
2. leden – sv. Basil Veliký, Řehoř z Naziánzu, Makarius, Karin, Vasil, Ábel
Když Makary pohodný, září bude chladný.
Jestliže na ochtáb (oktáv) svatého Štěpána slunce svítí, ovčího dobytka budeme hojnost míti.
(Ochtáb = oktáv, osmý stejnojmenný den po daném církevním svátku.)
3. leden – Ochtáb sv. Jana, Jenovefa, Radmila, Radomil, Jenovéfa, Jenifer
Je-li na ochtáb svatého Jana krásně, přijdou bouře časně.