zdroj Pikist

JEDENÁCTÝ TÝDEN ROKU 2021

In Poradna by walsla

Kromě nouzového stavu a mimořádných opatření nás docela určitě v tomto týdnu čeká ještě jedna důležitá událost. Ta je však krásná, přírodní, nezávislá na politicích, na společnosti, na nemoci či zdraví… přichází jaro. Jarní rovnodennost je okamžik, kdy Slunce vstupuje do znamení Berana a letos vychází první jarní den na 20. březen. Jaro přivítáme v 10 hodin 38 minut.

Začíná jedenáctý týden (15. 03. – 21. 03.)

15. března – sv. Longin, Ida, Dluhoš, Lukrécie, Rodan i Roderik a Rodrigo či Torkvát
44 př. n. l. byl v římském senátě ubodán spiklence Julius Caesar.
1956 měl v New Yorku premiéru muzikál My Fair Lady, předlohou byla divadelní hra dramatika G. B. Shawa Pygmalion.
Roku 1939 nás obsadila německá vojska.
V roce 1967 se v Praze začalo se stavbou metra (trasa C a první stanicí bylo Hlavní nádraží).
Na svatého Longina práce v poli začíná.
16. března – sv. Heribert, Elena, Amos, Herbert, Budimír, Zbyslav
Roku 1421 dobyl Jan Žižka město Chomutov a potrestal krutě všechny pronásledovatele kališníků.
V roce 1521 přeplul portugalský mořeplavec Fernão de Magalhães Tichý oceán a stanul na Filipínách.
1939 Adolf Hitler vyhlásil z našeho pražského hradu Protektorát Čechy a Morava.

17. března – sv. Patrik, sv. Alexej, sv. Gertruda, Vlastimil i Vlastimír
1190 v anglickém městě York zmasakrovali křižáci všechny Židy.
V roce 1713 byl v Liptovském Mikuláši vyhlášen rozsudek smrti nad zbojníkem Jurajem Jánošíkem.
Napije-li se na Gertrudu z louže slepička, naškube si na Jiřího (24. 4.) i kravička.
18. března – sv. Cyril Jeruzalémský, sv. Salvátor, Eduard a Eduarda
V roce 1848 vyšel první svazek Dějin národu českého v Čechách a v Moravě od Františka Palackého.
1939 byl v Praze Na Poříčí otevřen obchodní dům Bílá labuť.
Roku 1871 si Pařížané zvolili svou vlastní vládu – komunu.

Jarní rovnodennost

19. března – sv. Josef, Josefa, Sibyla
721 byl v Babylónu zaznamenán první měsíční cyklus.
V roce 1915 byla poprvé fotografována planeta Pluto (později označená za tzv. plutoid).
Mráz po svatém Josefu neuškodí květu.
Na svatého Josefa – pluhy ze dvora.
20. března – sv. Jáchym, sv. Archip, Světlana i Světla, Klaudie, Olbram, Roxana
Jarní rovnodennost.
Roku 1393 byl vikář Jan Nepomucký na příkaz krále Václava IV. umučen a vhozen do Vltavy (r. 1729 byl prohlášen za svatého).
1475 byl položen základní kámen Prašné brány v Praze.
V roce 1815 se z vyhnanství vrátil Napoleon Bonaparte do Paříže a na sto dnů se ujal vlády.
Na svatého Jáchyma u nás zima končívá.
Za rovnodenní větry nelení
.
21. března – sv. Benedikt, sv. Serapion, Radek, Radko, Radegast, Radhost, Radoš, Rajko…
V roce 1897 byla v Praze na Malé Straně otevřena studentská kolej Strakova akademie (dnes sídlo Úřadu vlády ČR).
Svatý Benedikt – má se ječmen a cibule sít.

Do konce roku zbývá 285 dní.