JAK ZAZIMOVAT VODNÍ ROSTLINY

In Okrasná zahrada, Poradna by walsla

Mám na vás prosbu, můžete se prosím trochu věnovat vodním rostlinám a jejich zazimování? Lekníny, vodní kosatce… tento dotaz poslal pan Radek Prokeš.

Zazimování vodních rostlin záleží na odolnosti jednotlivých druhů vůči mrazu. Některé přemístíme na zimní měsíce do tepla našeho domova, jiné necháme odpočívat na dně jezírka či nádrže, kdy je důležitá správná hloubka nádrže a ochrana proti promrznutí.
Rostliny mělkých vod jsou většinou otužilé, mrazuvzdorné a dobře přezimují (mnohdy i zamrznou v ledu). Hlubokovodní rostliny přezimují v nezamrzající hloubce. Choulostivější rostliny (některé druhy tropických leknínů, vodní hyacinty aj.) nesnesou zamrzání vodní hladiny a přeneseme je do tepla.
Před příchodem prvních lehkých mrazíků nezapomeneme odstranit listy, které postupně shnijí, tak zhoršují kvalitu vody a na jaře se pak špatně odstraňují. Leknín (Nymphaea)  zimuje ve spánkovém stavu v pupenech, přesuneme jej do hlubší vody, kde může zůstat po dobu vegetačního klidu (vegetační hloubka je doporučována 30cm, ale může být i větší). Minilekníny jsou velmi odolné, snesou i velmi tuhé mrazy. Také stulík (Nuphar) přezimuje bez problémů pod ledem.
Přezimovat je ale můžeme i v bezmrazých prostorech (např. ve sklepě) a ve vlhku (nádoba s vodou). A pozor například pro tropické lekníny a pro některé lekníny trpasličí je přezimování ve sklepě nutností.
Vodní hyacint neboli tokozelka (Eichhornia crassipes) se dobře rozrůstá, daří se mu v mělčí vodě a můžeme jej pěstovat v jezírku od jara do podzimu, jakmile však teploty klesají pod 5 °C, je třeba hyacint umístit na zimní stanoviště. Teď zjistíme, že je to vlastně rostlina náročná – i v zimě potřebuje teplo a dostatek světla (nutné je umělé osvětlení zářivkou). Pokud zajistíme přezimování při nižších teplotách (kolem 15°C), obejde se hyacint bez dosvěcování. Na zimu tedy potřebujeme dostatek světla, vhodnou plochou nádobu s hlinitopísčitým substrátem a výškou vody asi 10 – 15 cm. Během zimy kontrolujeme a odstraňujeme odumřelé listy i výhony.
Zelenýšáchor (Cyperus) je poměrně citlivý na mráz, a proto jej na konci sezóny (tedy od října do listopadu) přemístíme dovnitř místnosti, kde nemrzne. V květnu jej opět vysazujeme do jezírka. (Ideální je proto pěstování v koši).
Lobelka (Lobelia cardinalis)má ráda bažinou část jezírka –lépe také přezimuje v mělké vodě. Nepukalka plovoucí (Salvinia natans) je plovoucí rostlina a v dobrých podmínkách přezimuje mezi pobřežními rostlinami. Velmi snadno přezimuje odolný plazivý ďáblík (Calla), jehož malé bílé květy opravdu připomínají kalu.
Teplomilná modráska (Pontederia)u nás přezimuje jen s obtížemi – nejlépe v hloubce 40 cm, ale ideální pro ni je opět místnost bez mrazu. Babelku řezanovitou (Pistia stratioides) musíme ale vyjmout a nechat přezimovat v bezmrazé místnosti.