ANEŽKA ČESKÁ

In Kalendář, Poradna, Zajímavosti by walsla

Anežka Česká zemřela 2. března 1282 a narodila se někdy okolo 21. ledna v rozmezí let 1205 – 1211. Jejími rodiči byl král Přemysl Otakar I. a jeho druhá žena Konstancie Uherská – Anežka tak patřila k nejvýznamnějším členům dynastie Přemyslovců

Byla poslána na vychování k premonstrátkám do Doksan, kde získala značné vzdělání. Sňatkové machinace na politické šachovnici znamenaly pro mladou princeznu různé zásnuby – ať už to byl polský kníže Konrád (tragicky zemřel), pak Jindřich VII. (jehož nakonec oženili s jinou), nebo anglický krále Jindřicha III. Plantagenet (ten později zasnoubení zrušil), pak znovu (ač ženatý) Jindřich VII. a také jeho otec Fridrich II. (toho Anežka odmítla).

V té době už však Přemysl Otakar I. nežil a nový král – Václav I. nechal své oblíbené sestře svobodu rozhodnutí. A Anežka se rozhodla se pro duchovní dráhu.
Roku 1232 společně s bratrem založili na Starém Městě v Praze špitál, později byl rozšířen na rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou – jeho členy se směli stát pouze Češi (po otci i matce).
Roku 1234 s Václavem spoluzaložili „Na Františku“ nový klášter žen a mužů řehole sv. Františka – později se jim říkalo klarisky a minorité. Anežka vedla osobně stavbu a klariskám se pak stala první představenou, věnovala se nemocným a chudým – v roce 1238 se postavení abatyše i titulu vzdala, ale úřad zůstal až do její smrti neobsazen.
Byla to velmi vzdělaná, moudrá žena, psala i četla česky, latinsky, německy a italsky – opisovala si s papeži Řehořem IX. a Inocencem IV. Roku 1874 byla prohlášena za blahoslavenou a 12. listopadu 1989 ji papež Jan Pavel II. svatořečil. (na obrázku sloupová hlavice s podobiznou Anežky)

Související články