EVROPSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

In Kalendář, Výstava, Zajímavosti by walsla

Dny evropského kulturního dědictví (European Heritage Days – EHD)
se konají každoročně v září (letos od 3. do 11. 9.) – národní téma roku 2016 je „Památky a komunity“. Cílem těchto dní je zpřístupnit nejzajímavější památky (architektonické, archeologické, sakrální, technické, ale i muzea, galerie, knihovny…) a jejich rozsáhlé sbírky kulturního dědictví. Současně jsou pořádány nejrůznější přednášky, koncerty, slavnosti, soutěže, kulturní programy…
Jednotlivé země, ale i města vyhlašují svá národní témata a jejich prostřednictvím obracejí pozornost návštěvníků na nejrůznější fenomény přírodního a kulturního dědictví. Zájem o Dny evropského dědictví stále roste.
V České republice se konají EHD pravidelně od roku 1991 a jejich hlavním garantem je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (na jejich webových stránkách také najdete více informací http://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/).

Související články