KALENDÁRIUM * 4. 11. – 10. 11.

In Poradna by walsla

4. listopadu – Karel Boromejský, nyní Karel, Karla, Jesika, Mojžíš, Skarlet, Skarleta, Šarlota
Kůra z buku na Karla Boromejského uťatá, když suchá, malou, a když mokrá, velkou zimu znamená.
5. listopadu – sv. Zachariáš a Alžběta, dnes Miriam, Emerich, Věduna, Zachar, Zacharíáš
Mezinárodní den romského jazyka (International Romani Language Day)
6. listopadu – sv. Leonard (Linhart), blahoslavených 522 španělských mučedníků, dnes Liběna, Liboslava, Luboslava, Leonard
Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí v průběhu válek a ozbrojených konfliktů
(International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in war and Armed Conflict) – 2011
7. listopadu – sv. Wilibrord, Saskie, Engelbert
Světový den židovského studia (Global Day of Jewish Learning) – 7. 11. 2010 dokončil rabín Adin Steinsaltz téměř padesátiletou práci na překladu Talmudu
8. listopadu – sv. Gottfried (Bohumír), Bohumír a Bohumíra, Božidara
Na Bohumíra příroda k spánku se ubírá.
9. listopadu – svátek Posvěcení lateránské baziliky v Římě, Theodor, nyní Bohdan, Darek, Božidar, Orest
Na svatého Teodora sedlák ještě pilně orá.
Mezinárodní den boje proti fašismu a antisemitismu (International Day Against Fascism and Antisemitism) – tento den se roku 1938 odehrála tzv. Křišťálová noc (velký útok proti židům)
10. listopadu – sv. Lev Veliký, dnes Evžen, Eugen, Tiber, Tiberius, Orest, Noe, Lionel
Světový den vědy pro mír a rozvoj (World Science Day for Peace and Development) – 2001 – OSN, UNESCO
Světový den jakosti (World Quality Day) – 1989 – vyhlásila Evropská organizace pro jakost (EOQ) (vždy druhý čtvrtek v listopadu)

Všem oslavencům (a nejen jim) přejeme krásný týden.

Related Post