DEN MATEK – POTĚŠÍ KYTIČKA, VZPOMÍNKA I MALÝ DÁREK

In Poradna by walsla

Druhá neděle v květnu je určena maminkám – slavíme Den matek, vzdáváme poctu krásnému věčnému mateřství a nám dává další příležitost, abychom té naší mamince poděkovali, pohladili ji…
Tento svátek si připomínají v mnoha zemích světa, pravda v různých dnech, ale podstata je stejná – maminky dostávají většinou kytičku, či dobrou bonboniéru, od malých dětí dárečky, které jim tajně vlastnoručně vyrobily.
Oslava mateřství existovala už v dávné historii, staří pohané i Řekové, Keltové i Římané, na novém i starém kontinentu, v Africe i Asii…
Nápad na pravidelné konání oslav vznikl začátkem 20. století – prezident Wilson vyhlásil oficiální oslavu Dne matek na počest bojovnice za jejich práva paní Anny Reeves Jarvisové. U nás se za něj zasadila dcera presidenta Masaryka Alice, po druhé světové válce byl pak upřednostňován Den žen (8. března) – v současnosti slavíme Den žen i Den matek.

Když se něco nepovede, i když zlobím malinko,
Máš mě ráda a já tebe, moje zlatá maminko.