zdroj Pxhere

LISTOPAD * TÝDEN 30. 11. – 06. 12. 2020

In Poradna by walsla

Listopad se loučí, přichází poslední měsíc roku…co nám přinese, jaký bude a jaké počasí nás čeká? Advent s předvánoční výzdobou, rozsvícená svíce. Přestože astronomická zima začíná až zimním slunovratem, patří prosinec k zimním měsícům, i když tomu počasí, a hlavně sněhová nadílka už většinou neodpovídají.

Spolu s Ondřejem se rozloučíme s listopadem

30. listopadu – sv. Ondřej apoštol, Ondřejka
Jméno Ondřejka pocházející z řečtiny znamená „odvážná, statečná“; jeho variantou v evropských zemích je Andrea.
K svatému Ondřejovi se vázalo mnoho lidových zvyků, týkala se hlavně vdavekchtivých děvčat, která poodhalovala budoucnost klepáním na kurník, šlapala na postýlku, třásla plotem apod.
Na svatého Ondřeje, zem se ještě ohřeje.
Sníh na svatého Ondřeje vzešlému žitu mnoho nepřeje.

Den počítačové bezpečnosti (Computer security day) již od roku 1988

1. prosinec – sv. Edmund Kampián, sv. Eligius, Iva, Edmond
Svatý Eligius byl zlatníkem, rádcem a ministrem financí, proto asi se stal patronem zlatníků, ale i kovářů, numismatiků, rytců, veterinářů, drožkářů…
Iva je jméno germánského původu. U nás oblíbené, připomeneme si jednu z nejlepších hereček Ivu Janžurovou a třeba zpěvačky Ivu Bittovou a Ivu Frühlingovou.
Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice. Na svatého Eligia daleko široko tuhá zima má po čtyři neděle trvati.
Světový den boje proti AIDS (World aids day)

2. prosinec – sv. Bibiána, Blanka, Bibiana, Budislav, Vivien
Budislav je jméno slovanské a jeho význam je „probouzej slávu“.
Latinský původ má jméno Vivien (Vivian, Vivienne nebo také Bibiana) a znamená „plná života“.
Světový den boje proti otroctví (International Day for the Abolition of Slavery) od roku 1850
Světový den počítačové gramotnosti (World computer literacy day)
3. prosinec – sv. František Xaverský, Svatoslav, Svatomír, Xaver i Xaverie
O sv. Františku Xaveru ledový vichr fičí od severu.
Mezinárodní den zdravotně postižených (International Day of People with Disability)
Den bez pesticidů (No Pesticides Use Day)

4. prosince – sv. Jan Damašský, sv. Barbora, Barbara, Babeta
Připravíme si do vázy „barborky“. Barborky jsou starodávná lidová tradice – původně pohanský zvyk. Přinášíme si ze zahrádky domů čerstvě uříznutou větvičku z ovocného stromu, aby nám na Vánoce rozkvetla.
Jaké je počasí na svatou Barboru, takové bývá až do Vánoc.
Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude hodně trávy.

Je předvečer svátku svatého Mikuláše

5. prosince – sv. Sába, Jitka, Liana, Abigail
Liana je slovanské jméno považované za zkrácenou verzi jména Juliana.
Abigail pochází z hebrejštiny a vykládá se jako „pramen radosti, otcova radost“.
Svatá Barbora (4. 12.) mosty staví, Sába (5. 12.) hřeby ostří, svatý Mikuláš je přibíjí.
Mezinárodní den dobrovolníků pro hospodářský a sociální rozvoj
5. prosince – v předvečer svého svátku chodíval venku Mikuláš doprovázen andělem a čerty, aby nadělovali sladkosti malým dětem.
6. prosince – sv. Mikuláš z Myry, Nikolas, Nikita, Nikodéma
Mikuláš byl proslulý svou štědrostí k potřebným už za svého života.
Nikita pochází z řeckého „nikétés“, což znamená „vítěz“. Bylo to také jméno prvního tajemníka SSSR Nikity Sergejeviče Chruščova.
Na svatého Mikuláše je už zima celá naše.
Svatý Mikuláš splachuje břehy (pršívá).

Druhý advent – bronzová neděle – nezapomeňme zapálit svíčku na adventním věnci.