Zájem o zahrádky se zvyšuje

In Okrasná zahrada by walsla

Zahrádkáři mohou žádat o převod drobných pozemků, které dosud jen užívali, do svého vlastnictví. Převod se uskuteční prostřednictvím Pozemkového fondu na základě zákona o prodeji půdy.

Od roku 1999 se tímto způsobem převedlo v zahrádkových osadách téměř 68 tisíc pozemků o výměře 1 900 hektarů. Nejvíce se loni převedlo v Libereckém a Jihočeském kraji. Jen v těchto lokalitách šlo celkem o 683 pozemků s rozlohou přibližně 34 hektarů. Letos Pozemkový fond dosud smlouvy o převodech více než 1 700 pozemků o výměře téměř 49 hektarů.

Z dat Pozemkového fondu vyplynulo, že v posledních třech letech se zvýšil počet uzavřených kupních smluv a poptávka po možnosti získat malou zahrádku rapidně roste. Do módy se totiž vrací pěstování zeleniny, čerstvého koření čí léčivých rostlin.

Nejvíce parcel bylo od roku 1999 převedeno zahrádkářům v ústeckém kraji – a to téměř 14 tisíc pozemků.