FLEKY NA LISTECH POŠKOZUJÍ OBLÍBENÉ PAPRIKY 

In Okrasná zahrada, Poradna, Zelenina by walsla

Listy papriky během jejich růstu ohrožuje několik škůdců, především mšice, roztoče a housenky.
Letos v létě papriky, a nejvíce ty skleníkové, napadala hlavně houba Phaeoramularia capsicicola. Tato houba se vyskytuje prakticky právě jen ve sklenících a fóliovnících, protože je teplomilná a ke svému vývinu potřebuje i vysokou vzdušnou vlhkost – proto napadá jen rychlenou papriku, která je většinou pěstovaná ve špatně větraných prostorách. Ve venkovních podmínkách se Phaeoramularia capsicicola nachází jen v tropických a subtropických oblastech.
Na horní straně se objevují nenápadné, 3 až 12 milimetrů velké žluté skvrny. V místě, kde jsou, se na spodní straně listů nacházejí šedobílé a později hnědé povlaky.
Nebezpečí infekce se zvyšuje v hustých, případně zaplevelených porostech, onemocnění podporuje i vydatné hnojení rostlin, a to především dusíkem. Když onemocnění rostlinu napadne, jeho průběh bývá dost rychlý. Po vzniku fleků listy zežloutnou, zkroutí se a předčasně opadají. Houba přezimuje na nemocných zbytcích rostliny ve formě vláknitého mycélia či konidií.
Feoramulariová skvrnitost listů papriky se objevuje obvykle až ve druhé polovině vegetace, a to navíc jen v případě, že se výrazně ochladí.
Proti tomuto onemocnění se dá poměrně úspěšně bojovat preventivně intenzivním větráním a zavlažováním rostlin nejlépe v ranních hodinách. Je samozřejmé, že napadené listy odstraníme a vhodným způsobem zlikvidujeme, aby nemohly sloužit jako zdroj infekce v následujícím vegetačním období. Kromě toho je vhodné papriku pěstovat v řidším sponu a rostliny zavlažovat podmokem, nejlépe v ranních hodinách.
Proti této skvrnitosti nejsou u nás registrované žádné přípravky, podle zahraniční odborné literatury jsou proti ní účinné přípravky na bázi mancozebu, například Dithane M 45, Dithane DG nebo Novozir MN 80.