RYBY – PISCES

In Zajímavosti by walsla

Sluneční znamení: 20. 2. – 19. 3.
Živel: voda
Vládce: Jupiter, Neptun

Charakteristika
Lidé narození ve znamení Ryb mají silně vyvinutý smysl pro spravedlnost, sociální cítění i ochotu pomáhat druhým – někdy jim to však pěkně zkomplikuje život. Díky extrémní přecitlivělosti, přehnané vnímavosti a tvůrčí fantazii bývají mnohdy velmi nerozhodní.
V mládí často mívají značné zábrany při styku s jinými lidmi, časem se však naučí zbavit se zbytečného strachu a naopak dovedou svou plachost a zdrženlivost využívat ve svůj prospěch.
Ryby si pečlivě budují svůj domov, vytvářejí si tak bezpečné prostředí pro sebe i svou rodinu.
Pro svou rodinu i přátele by se nejraději obětovali. Lidé – ryby potřebují povolání, které vyhovuje jejich povaze – pak jsou nesmírně pracovití, spolehliví a úspěšní. Bývají velmi energičtí.
Díky své neuvěřitelné fantazii a schopnosti vciťovat se do druhých lidí najdeme mezi nimi hodně básníků, spisovatelů, výtvarníků, herců – tedy umělců, kteří umí ze sebe vydat velké hodnoty.
Druhou planetou, která Ryby ovlivňuje je Neptun – planeta nedůvěry, klamu, podvodu i lži – což znamená, že Ryby by mohly za určitých okolností využít svou neuvěřitelnou fantazii k rafinovaným podvodům.
Jejich mnohostrannost však mnohdy bývá příčinou neúspěchu, protože není možné aby vykonali vše, co by si přáli – mají pak pocity méněcennosti. Často se stává, že Ryby bývají ostatními nepochopeni a nedoceněni.

Související články