JAN KŘTITEL? KDO TO BYL?

In Zajímavosti by walsla

Jan Křtitel se narodil jeruzalémskému knězi Zachariášovi a matce Alžbětě (příbuzná P. Marie) jen 6 měsíců před narozením samotného Ježíše. Ve 30 letech odešel Jan na poušť u Mrtvého moře a žil jako poustevník, po čase odešel k řece Jordán a stal se kazatelem – předvídal příchod Krista a přesvědčoval své posluchače, aby se dali pokřtít vodou z řeky. Když k Jordánu přišel jednoho dne Ježíš, Jan ho také pokřtil. Jeho popularita rostla, což se však nezdálo Herodu Antipovi, navíc ho Jan veřejně kritizoval za to, že se oženil s manželkou svého bratra – a tak připravili Janu Křtiteli krutou smrt – z literatury, malířských pláten a divadelních her známe, jak si Salome vyžádala (na radu své matky Herodiady) od krále Janovu hlavu – přání bylo splněno a Jan Křtitel byl sťat. Mimo jiné za vlády krále Heroda byl ukřižován Ježíš – zapsal se tedy do dějin nechvalně.
Jan Křtitel se stal patronem Malty, Burgundska a Provence, dále je také ochráncem například tkalců, kožešníků, vinařů, hospodských, tanečníků, hudebníků, zpěváků…
Na sochách a obrazech je zobrazován s beránkem, pláství medu či křížem z tenkého rákosu.
(na obrázku Bernardo Luini italský malíř – Kat ukazuje hlavu J.Křtitele Herodovi)

Související články