KALENDÁRIUM – červenec 

In Kalendář, Pranostika, Zajímavosti by walsla

Název měsíce ČERVENEC, stejně jako ČERVEN je pravděpodobně odvozen od slova ČERVENOST (měsíc, kdy se červená ovoce) – ale také by to mohlo být od ČERVI (v tomto období škodí hlavně na ovoci a štěpech) – anebo také možná od ČERVEC (hmyz, z něhož se vyrábělo barvivo)
A víte, že podle Riegerova slovníku naučného se červnu říkalo také RŮŽEN – což bylo odvozeno od planých růží.

3. července – sv. Tomáš – apoštol, nyní Radomír, Radomíra, Anatol
Roku 1866 – Bitva u Hradce Králové (prusko-rakouská válka)
4. července – sv. Prokop, Ulrich
První sobota v červenci – Mezinárodní den družstev – od roku 1923
Prokop je první český světec, oficiálně uznaný Římem. Jméno pocházející z řečtiny znamená průkopníka nebo také toho, kdo razí cestu. Prokop je patronem horníků.
Na svatého Prokopa venku častá krápota.
Svatý Prokop hřiba nakop.
5. července – sv. Cyril a Metoděj
Státní svátek ČR od roku 1990 – příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu (roku 863)
6. července – sv. Jan Hus, sv. Marie Gorettiová, dnes Spytihněv
Světový den polibku
Světový den Tibetu (World Tibet Day) – od roku1997 – ustanoveno představiteli Tibetu a jejich sympatizanty
Státní svátek ČR od roku 2000 – upálení Mistra Jana Husa (r. 1415)
Na Mistra Jana z Husi k žatvě hotov kosy.
7. července – sv. Wilibald, Bohuslava, Hostivít
Den čokolády
Teče-li na svatého Vilibalda voda korytem, bude žitko korýtkové.
8. července – sv. Kilián, sv. Evžen III., dnes Nora, Edgar, Kilián
Světový den alergií
Kolik žita narostlo do sv. Kiliána, tolik už ostane.
9. července – sv. Veronika Guilianiová, dnes Drahoslava, Drahuše
Světový den veterinárních lékařů
Je to 170. den a do konce roku nám schází už jen 175 dní.
V roce 1441 zemřel nizozemský malíř Jan van Eyck (narodil se kolem roku 1390) – v roce 1834 se narodil básník a novinář Jan Neruda († 22. srpna 1891) a roku 1956 se narodil báječný americký herec Tom Hanks.
Vzpomínku na Mistra Jana, věrozvěsty Cyrila a Metoděje najdete na našich stránkách: https://zahradkaruvrok.cz/
Všem Vám přejeme hezké letní dny.

Související články