KDE V PRAZE NAJDEME SV. FILIPA BENICIA

In Kalendář, Poradna, Zajímavosti by walsla

Svatý Filip Benicius žil ve 13. století, narodil se jako šlechtic rodu Benizzi ve Florencii 15. srpna 1233, zemřel 22. srpna 1285 v Todi. Studoval medicínu a filozofie v Paříži. Do řádu servitů vstoupil již v 19 letech, později se stal jeho představeným a dokonce založil ženskou větev řádu – servitky. Nezištně se staral o nemocné a chudé, a protože podnikal různé misijní cesty po střední Evropě, stal se servitský řád všude známý. V roce 1681 byl svatořečen papežem Klementem X.
Do Prahy povolal řád servitů z Florencie Karel IV. již r. 1360 a založil pro ně klášter u kostelíka Zvěstování P. Marie – Na Slupi, ale ten byl o 60 let později vypálen a zbořen husity.
Na Starém Městě byl u chrámu sv. Michala klášter servitů od roku 1627 až do roku 1786, kdy řád Josef II. zrušil.
V Praze můžeme zhlédnout sochu sv. Filipa Benicia na Karlově mostě (počítáno od Malé Strany stojí v pořadí třetí, vedle sv. Víta se lvy). Socha je z mramoru (jediná ze všech soch na K. mostě), v roce 1714 ji vytvořil M. B. Mandel. Světec je v řeholním rouchu s růžencem u pasu, bez svatozáře, v levé ruce drží květinu a kříž.
Sv. Filip Benici se stal patronem řádu servitů, starajícím se o chudé a nemocné. K jeho atributům patří řeholní hábit servitů, svatozář, kniha a bývá zobrazován s odloženou tiárou (papežský klobouk), protože prý odmítl stát se papežem.

Související články