ČERVEN NA ZAHRÁDCE

In Okrasná zahrada, Ovoce, Poradna, Zelenina by walsla

Červen končí, aby jej vystřídal letní červenec.
Hlavně v sušších oblastech musíme počítat s pravidelným zavlažováním ovocných dřevin, okrasných rostlin a zejména zeleniny.
Každý pěstovaný druh zavlažujeme podle jeho biologických požadavků.
Na révě vyvazujeme letorosty k drátěnce nebo k jiné opoře.
Pokud již třeba, vylamujeme i zálistky.
Zvýšenou péči věnujeme chemické ochraně proti padlí révové, ale i peronospoře.
Z plodových zelenin věnujeme pozornost rajčatům a paprice. Vyvazujeme je ke kolíku. (Kolíkové kultivary rajčat vedeme nejvíce na dva výhonky, ostatní zaštipujeme.)
Pokud pěstujeme okurky hybridy, nemusíme je zaštipovat. Klasické zaštipujeme za 5. – 6. listem, abychom podpořili růst.
Papriky v tomto měsíci přihnojíme ledkem amonným s vápencem (při nedostatku dusíku v tomto období mohou opadávat květy).
Paprikový záhon okopeme a rostliny přihrneme zeminou.
V jižnějších oblastech sklízíme česnek a cibuli. Tyto zeleniny by měly být v půdě jen do agrotechnického termínu sklizně. (Jinak cibule měkne v krčku, česnek žloutne a natě poléhají).
Vybíráme i cibule některých květin (např.botanické tulipány, hlízy šafránu a narcisy).
Trávník často sekáme, pravidelně zavlažujeme a podle potřeby přihnojujeme dusíkem.
Pro ovocné stromy a keře je účinná závlaha do vykopaných rýh mezi řadami po obvodu koruny. Po vydatné závlaze a po vsáknutí vody půdu zahrneme.
Závlaha do rýh nebo podmokem je vhodná i při plodové zelenině (rajčata, paprika) a při vyvinutém porostu košťálovin. Mladé rostliny zavlažujeme raději jemným postřikem.
Pokračujeme v letním řezu. Odřezáváme bujně rostoucí letorosty z větví ohnutých do oblouku a řežeme i letorosty vyrůstající jako konkurenční výhonky.