zdroj Pixabay

KALENDÁRIUM * 21. 05. – 27. 06.

In Poradna by walsla

Úžasný básník František Hrubín napsal krásnou veršovánku pro děti… a nejen pro ně.
Květen, květen, jabloň voní květem, až se z toho, včelko milá, úlům hlava zatočila.

Slunce svítí – jaro v plném proudu

21. května – bl. Ondřej Bobola, Monika, Mona, Hostimil, Hostimila, Hostimír, Hostimíra, Hostislav, Hostislava, Konstantin, Konstentýn
V roce 1898 byl sestrojen v automobilce Tatra první automobil Präsident.
22. května – sv. Julie, Emil, Emilián, Rita Na Julii lny se sijí.
1570 byl vydán první atlas „Theatrum Orbis Terrarum“, měl 70 map.
23. května – sv. Jan Křtitel de Rossi, Vladimír, Vladimíra, Vladěna, Ždan, Ždana, Želibor, Želmír, Želmíra, Želimír, Želimíra
Roku 1934 byli v Louisianě po dlouhé době polapeni známí bankovní lupiči Bonnie a Clyde.
24. května – sv. Vincent Lerinský, Jana, Vanesa, Inka
V roce 1391 byla v Praze založena kaple Betlémská.

25. května – sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII, sv. Máří Magdaléna, sv. Marek, sv. Urban, Upton, Viola, Violeta, Saxona, Sinkler
Na svatého Marka schová se v žitě vranka, na svatého Jana (24. 6.) schová se v žitě vrána.
Po svatém Urbanu mráz neuškodí džbánu.
Mezinárodní den ztracených – pohřešovaných dětí.
26. května – sv. Filip Nerri, sv. Eleutherus, Filipa, Filipína
Na svatého Filipa tráva už rozkvétá.
V roce 1725 byl zřízen první záchod určený k „malé úlevě“.
1872 se Emil Holub vydal na svou první cestu do Afriky.
27. května – sv. Augustin z Canterbury, nyní Waldemar, Valdemar, Valdemara, Vadim, Vojslav, Svatoboj, Svatobor
56 dní po Velikonoční neděli se slaví den Nejsvětější trojice.
Roku 1703 založil car Petr Veliký Petrohrad.

Všem přejeme hezký týden.