zdroj Pixabay

KOPŘIVA JE ZÁZRAK ZE ŠKARPY

In Bylinky by walsla

Kdo by ji neznal. Roste tam, kde je dostatek dusíku, na skalnatých sutích, na loukách a mezích, ve škarpách, u cest a silnic, v lesních porostech a houštinách, v příkopech…Můžeme ji najít napříč republikou – na rovinách i v horách, ale nejen u nás, objevuje se téměř po celém světě, kromě Jižní Ameriky a tropické Afriky.

Kopřiva má kousavé trichomy

Kopřiva (Urtica) má žahavé trichomy (delší chlupy či výčnělky rostliny), které se nám při dotyku zapíchnou do kůže a způsobují bolestivé svědění a palčivou bolest. Je to vytrvalá dvoudomá (jen zřídkakdy jednodomá) bylina s plazivým silně rozvětveným oddenkem. Přímá čtyřhranná lodyha je stejně jako vstřícné podlouhlé listy s hrubě pilovitými okraji porostlá štětinkami a žahavými chloupky.
Přílístky jsou volné, čárkovité a špičaté. Samčí květenství je přímé s krátkými větvičkami – samičí květenství je v době kvetení převislé.

U nás se objevují tři druhy kopřivy

U nás v republice se setkáme se třemi druhy – nejméně se vyskytuje (a to jen na jižní Moravě) kopřiva lužní, v teplejších krajích je běžná kopřiva žahavka a velmi hojná (po celé ČR) a nejznámější je kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), která pochází z Evropy, Asie a také ze Severní Ameriky.

Kopřiva je známý plevel

Kopřiva se rozmnožuje velmi rychle, a to jak svými plazivými kořeny, tak semeny, která klíčí většinou hned po dopadu na půdu, a navíc se rychle vyvíjejí (kopřiva totiž může mít 2 až 3 generace do roka). A protože není kopřiva nijak náročná, výživná půda s humusem na záhonech jí vyhovuje, má tam i dostatek vláhy a klíčí kdykoliv půdu kolem ní prokypříme. Zaplevelí tak  zejména zeleninu, či okopaniny. Kopřiva dvoudomá je značně odolná proti herbicidům.

Kopřiva může být i rostlinou průmyslovou

Pohádka o krkavcích, které zachránily košile utkané z kopřivových vláken je založena na pravdě. Tato vlákna se spřádala už ve středověku a dokonce ještě v první světové válce sloužila kopřiva za náhradu textilní suroviny. Těžko by se však mohla v mírových podmínkách vyrovnat výnosnějším a kvalitně lepším textilním rostlinám.
Z listů kopřiv se také získává chlorofyl, který se používá jako barvivo.