zdroj Pixabay

VELIKONOCE *PATNÁCTÝ TÝDEN *06. 04. – 12. 04. 2020

In Poradna by walsla

V horoskopu stále ještě vládne Beran. Ale především v tomto Pašijovém týdnu začínají velikonoční svátky, oslavy jara a nového života. A letos více než kdy jindy by měly přinést novou víru a naději pro nás všechny. Týdnu před Velikonocemi se říká Pašijový – název vznikl od slova „passio“ tedy „utrpení.

Velikonoční pašijový týden

Pašije označují příběhy, vyprávění, hudební skladby podle evangelia.

6. duben – sv. Notger Balbulus, sv. Sixtus, Celestýn i Celestín, Vendula, Venuše, Ruben
Jméno Venuše se odvozuje podle latinské bohyně lásky „Venus“, dost možná je příbuzné se slovem “vanas“, což znamená „touha“. Domácká podoba jména je Vendula.
Na svatého Celestína nemáš-li, sedláčku, zaseto, je to tvoje vina.
Od roku 2013 je tento den Mezinárodním dnem sportu za rozvoj a mír.
Modré pondělí někdy také Velké pondělí – první dva dny v týdnu se mělo všechno uklidit.
7. duben – sv. Jan Křtitel de la Salle, sv. Prokop Sázavský, Heřman, Hermína, Lothar i Lotar, Zoltán
Svatý Prokop Sázavský byl zakladatelem a prvním opatem kláštera (11. století).
Hermína je jméno staroněmeckého původu, vzniklo z mužského Herman „válečník“. Naše známá režisérka a animátorka Hermína Týrlová byla spoluzakladatelkou českého animovaného filmu.
Světová zdravotnická organizace (WHO) určila 7. duben jako Světový den zdraví.
Žluté nebo také Šedivé úterý – žlutá symbolizuje věčnost, šedivá je prý odvozena od barvy popela.

8. duben – sv. Albert, Konstantina, Ema, Makar, Valter, Valtr
Svatý Albert (13. století) se stal patronem přírodovědců, studentů i horníků…
Konstantina či Konstancie pochází z latinského „constantia“ a znamená „stálost“.
Škaredá či Sazometná středa připomíná jak Jidášovu zradu, tak zvyk vymetat saze z komína.
9. duben – sv. Marie Kleofášova, Dušan, Dušana, Dustin
Zelený čtvrtek se měl vlastně jmenovat Lkavý, ale jeho název byl zkomolen. Protože odletěly zvony do Říma, chodily kluci po vesnicích s řehtačkami.
Sv. Marie Kleofášova byla matkou apoštola Jakuba mladšího.
Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí nehýbej!

Velký pátek – otvírají se poklady

Velký pátek (latinsky dies passionis Domini) je dnem ukřižování Krista.
10. duben – Daria i Darya či Darja, Ezechiel, Radmil či Radomil
V České republice žijí celkem 4 lidé se jménem hebrejského původu Ezechiel.
Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda.
Bílá sobota nebo také velká, svatá… (latinsky sabbatum sanctum, magnum…) Zvony se vrátily z Říma domů.
11. duben – papež Lev, Areta i Arleta, Ariel
Na svatého Lva travička se zelená.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.
Dnešní den byl zvolen jako Mezinárodní den osvobození politických vězňů a Světový den Parkinsonovy choroby (od roku 1997).
Velikonoční neděle – Boží Hod velikonoční.
12. duben – sv. Julius, Julián, Zenon
Hezky-li na Boží hod velikonoční, s prací na poli zčerstva počni.
Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o vodu.