zdroj výstaviště

VÝSTAVA MASOŽRAVÝCH ROSTLIN V OLOMOUCI

In Okrasná zahrada, Poradna by walsla

Život se pomalu vrací do běžných kolejí a mimo jiné se také otvírají nejrůznější výstavy pro zahrádkáře. Z Olomouce přišla pozvánka na znovuotevření skleníků a s tím i související expozici masožravek. Tyto zajímavé rostliny vždy přitahují naši pozornost a možnost zhlédnout je na výstavě si nenechají ujít ani jejich obdivovatelé, ani pěstitelé ani milovníci přírody.

Živé pasti lákají naši pozornost

Po dlouhých vynucených „prázdninách“ jsou konečně již od úterý 26. května opět pro veřejnost přístupné sbírkové skleníky olomoucké Flory ve Smetanových sadech a hned příští týden ožijí jejich prostory unikátní výstavou masožravých rostlin, která nemá v Olomouci obdoby. Pořadatelé ji příznačně nazvali Živé pasti.

Neobvyklá výstava

Přehlídka s výstižným názvem Živé pasti je skutečně výjimečná a Olomouc nic takového v obdobném rozsahu dosud nezažila. Návštěvníci tu totiž mohou zhlédnout téměř všechny masožravé rostliny světa. Uvidíme tu masožravky z většiny klimatických pásem, a to nejen z vlastních expozic, ale rovněž výjimečné rostliny zapůjčené ze sbírek významných botanických zahrad a také od soukromých sběratelů.

Masožravé rostliny

Masožravé někdy se jim říká hmyzožravé rostliny (karnivorní) získávají živiny chytáním prvoků, hmyzu i jiných drobných živočichů. Tyto neobyčejné exoticky vyhlížející rostliny budí odnepaměti pozornost pro svůj nezvyklý až bizarní vzhled i způsob obživy.
Jejich atypicky tvarované listy s nejrůznějšími pozoruhodnými výrůstky plní úlohu pastí, kterými si rostliny vylepšují výživu. Žijí totiž v poměrně chudých podmínkách, některé běžným přízemním způsobem, jiné rostou v korunách stromů ve vrstvách mechu, jiné zase vegetují pod vodou a další mají své důmyslné pasti rafinovaně ukryté v zemi.

Na výstavě se nabízí i možnost koupě

Všechny pasti a pastičky hmyzožravých rostlin jsou určené k lapání hmyzu, ale mohou v nich skončit i drobní obratlovci! Většina druhů zaujala v tomto směru víceméně pasivní přístup, ale některé jsou naopak aktivní natolik, že pohotový pohyb jejich pastí vyvolá zasloužený údiv. Mimo jiné i o tom je výstava Živé pasti na Floře v Olomouci.
Součástí výstavy budeme mít také možnost přímo na místě si některé masožravé rostliny koupit od známé pěstitelky a léčitelky Markéty Aubrechtové, a to každý den po celou dobu konání výstavy.

Základní informace pro návštěvníky

Výstava Živé pasti se bude konat od 4. do 14. června 2020 každý den vždy od 9:30 do 18:00 hodin.
Výstava je koncipovaná bezbariérově.
Plné vstupné činí 80 Kč, děti, studenti a důchodci zaplatí 40 Kč rodinné vstupné je 180 Kč.
Další informace najdeme na www.flora-ol.cz