work by Appaloosa

BOLŠEVNÍK JE VELKOLEPÝ

In Nezařazené by walsla

Robustní rostlina, původně luční a lesní druh, který se však začal nekontrolovatelně šířit a narušovat přírodní ekosystémy. Vytlačuje původní druhy a stává se svému prostředí nebezpečnou. Bolševník je rostlina agresivní, před kterou je třeba se mít na pozoru. Je veden jako invazivní nebezpečný druh, je schopen ničit původní ekosystémy.

Bolševník

Bolševník (Heracleum) patří do čeledi miříkovitých, která zahrnuje okolo 60 druhů dvouletých a víceletých rostlin. Rostou v mírném pásmu a v pohořích mnoha zemí severní polokoule. Dutá hranatě rýhovaná a chlupatá lodyha nese okoličnaté květenství, které má bílou, nažloutlou, narůžovělou či nazelenalou barvu. Plody jsou dvounažky a semena si zachovávají klíčivost i více než 7 let.
Fototoxické látky, které bolševník obsahuje, způsobují u člověka těžké fotodermatitidy, tj. podráždění kůže, vyrážky, puchýře…Ve tmě pokožku dráždí, ale na slunci způsobují ošklivé špatně se hojící rány. (Fototoxická látka je látka, která je toxická pouze za působení světla, respektive látka, jejíž toxicita na světle výrazně stoupne.)
U nás najdeme běžně se vyskytující domácí bolševník obecný, ale také se tu uchytil i nebezpečný invazivní druh bolševník velkolepý, jsou si hodně podobné. Je tedy možné, že v některých místech společného výskytu mohlo dojít ke křížení obou druhů, jako se to stalo ve Velké Británii.

Jak se bolševník šíří

Rostlina se rozmnožuje výhradně semeny. Ty se rozšiřují jak větrem, tak i vodou, ale i člověkem. Během života se druh rozmnožuje pouze jednou a vzápětí odumírá, průměrný jedinec je však schopen vyprodukovat okolo 20 tisíc semen. Ty potřebují před svým vyklíčením (většina semen vyklíčí hned následující rok) přežít zimu v chladném a vlhkém prostředí.

Bolševník obecný a velkolepý

Bolševník obecný (Heracleum sphondylium) je vysoký až do dvou metrů – lidově se mu říká bolšán, bolševik, bršť, kmín svinský, nedvědí paznecht, stalin, zelený vetřelec… Vyskytuje se ve Středomoří a v evropském i asijském mírném pásmu.
Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) je velmi impozantní rostlina. Pochází ze střední Asie (Kavkaz). Dorůstá do výšky několika metrů (až 5 m) a složené okolíky bílého květenství dosahují dokonce i půl metru v průměru.

Základní rozdíly mezi oběma bolševníky

  • Bolševník obecný je oproti bolševníku velkolepému podstatně menší.
  • Také jeho květenství menší a jsou více rozvolněná.
  • Listy obecného bolševníku jsou také vykrajované, ale méně ostře a ne tak hluboko.
  • Bolševník obecný je mnohem méně jedovatý.

Boj s bolševníkem

Proti agresivnímu bolševníku se používají nejrůznější způsoby boje: postřiky i mechanické odstraňování. Pokud se nám dostane na zahradu, je nejvhodnější jeho likvidace mechanická nebo chemická. Pravidelně musíme odstraňovat mladé rostliny a zamezit jejich kvetení. Aby byl boj s touto rostlinou účinný je nutné odstraňovat květenství dříve, než se začnou vytvářet semena. A musíme také likvidovat kořeny bolševníku. Při manipulaci s touto rostlinou třeba být velmi opatrní a chránit si oči i pokožku.