zdroj Pixabay

ČERVENEC *DVACÁTÝ OSMÝ TÝDEN *06. 07. – 12. 07. 2020

In Poradna by walsla

Červenec – jeho název je pravděpodobně odvozen od ranních červánků, které se objevují na obloze po prudkých odpoledních a večerních bouřkách plných hromů a blesků. Jako by se snad obloha za své bouření červenala. Ale za mráčky už zase prosvítá sluníčko…

Červenec zatopí, až obilí na poli praská

6. července – sv. Jan Hus, sv. Marie Tereza Goretti, Spytihněv, Izaiáš
Spytihněv bylo jméno českých knížat z rodu Přemyslovců. Jméno původu hebrejského s českou podobou Izaiáš (anglicky Isaiah, španělsky Isaias a hebrejsky Ješaja) znamená „Hospodina je spása“.
Na Mistra Jana z Husi obilí těžknou klasy.
Státní svátek: Den významného českého kazatele a církevního reformátora Jana Husa.
Ještě je dnes: Světový den polibku a Světový den Tibetu
7. července – sv. Wilibald, Vilibald, Bohuslava, Donald, Hostivít, Kastor
Wilibald (Vilibald) pochází ze starogermánského „wilja a balðraz“, což znamená „vůle a statečný“.
V Česku žije 7 Donaldů, význam jména je prý „vládce světa“ – to asi odpovídá Donaldovi za Velkou louží.
Kastor je jméno řeckého původu a znamená prý „bobr“.
Den čokolády a také Den čokoládové zmrzliny
8. července – sv. Kilián, Nora, Edgar, Perikles
Kolik žita narostlo do sv. Kiliána, tolik už ostane.

9. července – sv. Veronika Guiliani, dnes Drahoslava, Drahuše, Berenika, Letície
Letície je odvozené z latinského „laetitia“ , což znamená „radost, rozkoš“.
Světový den veterinárních lékařů (od roku 1975)
Světový den vězňů
10. července – Sedmi bratří, sv. Olivia, sv. Amálie, Libuše, Alma, Amélie, Mia, Ludoslav
Amálie je vzývána proti bolestem rukou, ztroskotání a proti škodám na sklizni. Je patronkou rolníků a námořníků.
Amálie (Amalia nebo Amélie) je staré jméno latinského nebo germánského původu, znamená prý „milovaná nebo pracovitá“. Domácké podoby jsou Amálka, Málinka, Mali, Málka…
Když prší na sedm spících, hnijí brambory.
Na svatou Olivu se má sít len.
Světový den správců počítačových sítí
11. července – sv. Benedikt, sv. Placid, sv. Olga (Helena), Helga
Sv. Benedikt je patronem Evropy, učitelů, horníků, studujících, architektů i umírajících…
Světový den populace
Mezinárodní slavnosti Labe (jejichž poselstvím je sbližovat člověka s přírodou)
12. července – Bořek i Borek, Bořislav i Borislav Borislav (Bořislav) je jméno slovanského původu, vykládá se jako „bojovník za slávu“.