zdroj Pixabay

SRPEN – TÝDEN *17. 08. – 23. 08. 2020

In Poradna by walsla

Překročili jsme do druhé poloviny měsíce srpna. Podle staré lidové pranostiky má srpen nejkrásnější počasí v roce. Doufáme, že nám bude přát stejně jako na začátku, protože zahrádka nás nenechá odpočívat. Je období sklizní a je také třeba ovoce i zeleninu zpracovat, abychom si na plodech své práce mohli dostatečně pochutnat. Krásné léto!

Srpen má nejkrásnější počasí v roce

17. srpna – sv. Myron, sv. Petronila, Petra, Petronela, Petruše, Petula, Záviš, Jacek, Hyacint, Hyacinta
Sv. Petronila prý byla dcerou sv. Petra, žila podle svědectví na jedné z nejstarších fresek v 1. století. Jméno Petronela pochází z latiny.
Jméno Záviš nemá zcela jasný původ, možná je ze slovanštiny, možná pochází z německého Neidhard. Jeho význam je prý „závistivý“.
Naším nejznámějším Závišem je zřejmě šlechtic z Falkenštejna, který žil ve 13. století.
18. srpna – sv. Helena, Jelena, Ena, Ela, Elena, Rainald
Svatá Helena se stala patronkou hledačů pokladů, barvířů a výrobců jehel, chrání proti blesku a ohni, pomáhá najít ztracené věci.
Krásná Helena, jejíž manžel byl král Meneláos Spartský, byla unesena trojským princem Paridem; a jak to dopadlo s Trojou, je všeobecně známo.
Jelena (rusky Elena, bělorusky Alena, ukrajinsky Oléna, německy Helena, anglicky Yelena či Elena, francouzsky Heléne, srbsky Jelena, rumunsky Ileana, starořecky Eléné; v angličtině) pochází pravděpodobně ze slova „oheň, záře, blýskavá, jásavá…“. U nás žije v 560 žen s tímto jménem.
Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená.

Když pálí srpen, bude pálit i víno

19. srpna – sv. Sebald, sv. Jan Eudes, Ludvík, Ludvika, Ludivoj, Luisa
Jméno Luisa má německý původ, do našeho kalendáře se jemná Luisa (Louise, Louisa) dostala pravděpodobně z francouzštiny, byla oblíbeným jménem na panovnických dvorech.
U nás se však spíše ujala varianta Aloisie (Aloisia, Louisa, Louisie).
Na den svatého Sebalda vybírají včelaři med.
Od roku 2008 je dnešek: Světový den humanitárních pracovníků (World Humanitarian Day)
Mezinárodní den pirátů
19. srpna končí období záplav, které začínají 19. června (podle koptského a etiopského liturgického roku).
20. srpna – sv. Bernard, Bernarda, Bernardina, Bernardeta, Anabela, Dino, Filibert
Anabela (Anabella) pochází z řečtiny, vykládá se jako spojení jmen Anna a Bella, s významem „krásná líbezná Anna). Další variantou mohou být jména Arabela, Anabel i Amabel.
Světový den komárů – byl založen na památku dr. Ronalda Rosa, který zjistil, že komáři přenášejí malárii.

Čtvrtý srpnový víkend

21. srpna – sv. Samuel, Johana, Johanka, Noemi
Johana (mužská varianta Johan) pochází, stejně jako jméno Jan a Jana z hebrejského jména „Jóchanan“, což prý znamená „Bůh je milosrdný“.
Zatímco u nás chodí „Johana s dlouhýma nohama“, ve Francii mají slavnou bojovnici proti Angličanům – Johanku z Arku.
Na svatého Samuele mlynář novou mouku mele.

22. srpna – Panna Maria Královna, sv. Timoteus, sv. Filip Benicius, Bohuslav i Božislav či Bohuchval, Tichomír i Tichomil…
Bohuslavů u nás žije skoro 13 tisíc. Je to jméno slovanské s nejrůznějšími variantami a domáckými podobami (např. Bohuš, Bohoušek, Bohun, Boža, Božek, Slávek…).
Připomeneme si světově proslulého českého hudebního skladatele Bohuslava Martinů.
Na svatého Timotěje měj obilí ve stodole.
23. srpna – sv. Růžena z Limy, Sandra, Tekla, Polyxena
Svatá Růžena z Limy žila v 17. století, stala se patronkou Latinské Ameriky, zahradníků a pomáhá prý při rodinných sporech.
Jméno Polyxena pochází z řečtiny, u nás žila Polyxena z Lobkovic – česká šlechtična (1566 – 1642).
Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť a úrodu.
Mezinárodní den vzpomínky na obchod s otroky a zrušení otroctví Evropský den památky obětí stalinismu a nacismu = Mezinárodní den černé stuhy