zdroj Pixabay

ZÁŘÍ TÝDEN *21. 09. – 27. 09. 2020

In Poradna by walsla

Kalendárium připomíná v tomto týdnu mnoho zajímavostí. Kromě toho, že 22. září končí vláda introvertní a trpělivé Panny a začíná sedmé astrologické znamení Vah, nás ještě čeká rozloučení s létem. Nastává totiž podzimní rovnodennost a přichází astronomický podzim. Příjemné období babího léta by mělo být podle předpovědi meteorologů teplejší než normálně.

Podzimní rovnodennost

21. září – sv. Matouš, Debora, Ruben
Debora, hebrejsky Dvora je biblické jméno (Debora byla prorokyně a soudkyně), jeho význam je „včela“. S tímto jménem u nás žije 158 lidí.
Také Ruben je původu hebrejského a vykládá se „ejhle, syn“. Ve Starém zákoně byl nejstarším synem Jákoba.
Co Bartoloměj (24. 8.) slibuje, to svatý Matouš někdy pokazí.
Je-li na Matouše jasno, bývá to vínu spásno.

Mezinárodní den Alzheimerovy choroby Světový den míru (World Peace Day) od roku 1982.

22. září – sv. Mořic a druhové, Moris, Darina, Garika, Gerda, Gertruda, Jimram
Sv. Mořic nebo také Mauricius žil ve 3. století a stal se patronem vojáků, zbrojířů i řemeslníků, kteří pracují s barvami.
Mořic, Moris, v angličtině Morris, francouzsky Maurice znamená „pocházející z Mauretánie“.
Darina je jméno jihoslovanského původu, jeho význam je „dar“. Neobvyklé jméno Jimram bylo oblíbené ve starověku, dnes už v kalendáři není.
Je-li jasno na svatého Maurica, bude v zimě mnoho větrů.

Dnes je 266 den roku a do jeho konce nám chybí už jenom 100 dní.
Podzimní rovnodennost (Autumnal Equinox). Letos nastane astronomický podzim v 15 hodin a 30 minut, v tomto okamžiku vstoupí Slunce do znamení Vah. Sluníčko vyjde přesně na východě a zapadne přesně na západě.
Od roku 2000 si připomínáme Světový den bez aut (World Car Free Day).

23. září – sv. Tekla, Berta, Lina, Polyxena
Polyxena je česká verze řeckého jména, u nás byla nejznámější Polyxenou česká šlechtična P. z Lobkovic (1566–1642).
Svatá Tekla jablka jedla.
24. září – sv. Gerard, početí sv. Jana, Grizelda, Mercedes, Terenc
Sv. Gerard žil v 11. století a stal se patronem vychovatelů.
Německého původu je jméno Grizelda (Griselda), které znamená „hrozný boj“.
Jméno Terenc pochází z latinského Terencius – jeden z nejznámějších je asi italský herec Terence Hill, jeho vlastní jméno však je Mario Girotti.
Od početí svatého Jana do svaté Terezie (1. 10.) podzim létu ustupuje.

Poslední zářijový víkend

25. září – sv. Kleofáš, Zlata, Aura, Aurélie
Aura, Aurelie, Aurel jsou jména původu latinského, vykládají se jako „zlatá“, českou podobou je Zlata nebo Zlatuše.
26. září – sv. Kosma a Damián, sv. Cyprián, Andrea, Andriana, Budivoj, Justýna, Ondřejka
Andriana stejně jako Adriana se odvozuje od jména Adria – latinsky Atria a znamená „zrozená v Adrii“.
Jméno Budivoj je původu slovanského a vykládá se jako „budí vojsko“.
Déšť na Kosmu a Damiána předpovídá pěkně na Floriána (4. 5.).
Na svatého Cypriána je už chladno časně zrána.

Evropský den jazyků
Světový den antikoncepce (World contraception day)
Mezinárodní den kulturního dialogu a Mezinárodní den za úplné odstranění jaderných zbraní

27. září – sv. Vincenc z Paula, Jonáš, Kosmas, Mirabela
Kosmas je jméno původu řeckého – asi 1045 až 1125 žil známý český kronikář, autor Kroniky české.
Světový den cestovního ruchu nebo také Světový den turistiky
Poslední neděle v září je také Mezinárodní den neslyšících (World Deaf Day).