zdroj Pikist

ŘÍJNOVÝ TÝDEN *12. 10. – 18. 10. 2020

In Poradna by walsla

I v druhé polovině října nám stále ještě vládnou intelektuální Váhy. Lidé narození v tomto znamení usilují o klid, rovnováhu a životní harmonii, vyhýbají se neshodám a stresu. Asi právě proto bývají nerozhodní a hledají nejrůznější kompromisy. Mají však smysl pro umění, jsou zruční a tvořiví.

Nový říjnový týden nová opatření

Znamená to, že máme být opatrní i při rodinných oslavách.
12. října – sv. Radim, Marcel, Edvín, Serafín
Edvin, či Edivan nebo Edvan pochází z Anglie a znamená prý „bohatý přítel“.
Z hebrejského „seraf“, což se vykládá jako „planoucí“ k nám přišlo jméno Serafín.
Dnes je připomínán Světový den boje proti artritidě, kterým začíná Světový týden kostí a kloubů. Tímto onemocněním trpí statisíce Čechů a mnozí o své diagnóze nemají ani tušení, proto je tolik důležitá osvěta a prevence.
Dne 12. října 1492 objevil italský dobrodruh Kolumbus pro španělský trůn nový kontinent. V Americe slaví tento den jako státní svátek Columbus Day.

13. října – sv. Eduard, Renáta, Koloman, Gerald, Zvonimír
Jméno Koloman se vyskytuje jen zřídka, je původu keltského případně tureckého a znamená prý „poustevník“.
V České republice žije v současnosti skoro čtyřicet Geraldů. Jméno je staroněmecké, jeho význam: „vládne kopím“.
Od roku 1990 je Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof (International Day to Reduce Natural Disasters).
14. října – sv. Kalist, sv. Agáta, Háta, Krasoslav, Krasomil
Háta prý znamená „dobrá, laskavá“, je to jméno řeckého původu. Cizojazyčná varianta je Agáta.
Česká jsou jména Krasoslav a Krasomil, jejich význam je „krásu slavicí či milující“.
Na svatého Kalista ucpi včelín dočista.
Světový den standardů byl vyhlášen v roce 1946.

Sbírka na podporu nevidomých

15. října – sv. Terezie z Avily (sv. Terezie od Ježíše), Tereza, Thea, Aurélie
Jméno Tereza dříve Terezie je původu řeckého a vykládá se jako „ochrana, záštita“.
Po svaté Tereze mráz za nehty zaleze.
Světový den žen žijících na venkově vyhlášen Valným shromážděním OSN v roce 2007.
Den bílé hole (White Cane Day)  a Světový den bílé pastelky – každoročně se koná sbírka na podporu nevidomých.
16. října –sv. Markéta Marie Alacoque, sv. Havel, Galina…
Galina pochází zřejmě z latinského „Gallina“, což znamená „slepice“, ale dost možná, že je odvozena od řeckého „Galena“, což znamená „neklidná panna“. U nás je podobné jméno Halina.
Když se do svatého Havla nesklidí zelí, je neuvařlivé.
Na svatého Havla má být všechno ovoce v komoře.

Světový den výživy (World Food Day)
Od roku 1981 je připomínán Světový den páteře.

17. října – sv. Hedvika, sv. Ignác Antiochijský, Heda, Despina
„Vladařka nebo hospodyně“ – to je význam jména řeckého původu Despina.
Svatá Hedvika do řepy ještě medu nalívá.
Světový den proti bolesti
Světový den úrazů
Mezinárodní den proti chudobě (Day for the Eradication Poverty)
18. října – sv. Lukáš, Donovan
Na svatého Lukáše hojnost chleba i kaše.
Od roku 2007 je dnes Evropský den boje proti obchodování s lidmi.