MÍSTO TRÁVNÍKU LZE OZDOBIT ZAHRADU POUŠTNÍ OÁZOU

In Poradna by walsla

Voda na zahradě se stává pomalu luxusem, mnozí již plánují, jak se připravit na blížící se letní dny bez dešťů. Řešením je zachytávat postupně dešťovou vodu do zásoby a přizpůsobit se sušším klimatickým a v neposlední řadě i půdním podmínkám nejlépe tak, že si do části zahrady zvolíme nenáročné suchomilné kultury.

Udržování zeleného trávníku v parném létě je totiž na množství spotřebované vody i pravidelné sekání velmi náročné, nahradit ho tedy může – aspoň na určitém úseku – jiným přírodním povrchem: štěrkovou zahradou. Je zřejmé, že místo trávy je hlavním materiálem štěrk a v kombinaci s balvany různé velikosti, mezery mohou vyplňovat suchomilné rostliny a keře, které dotvoří celkovou kompozici. Aby byl efekt zaručený, štěrk i balvany by měly být z jednoho druhu kamene.

Pouštní efekt

Pouštní efekt můžeme vytvořit kombinací xerofytních rostlin – kaktus a opuncií – a štěrkových ploch s většími balvany. Dobře propustný povrch a celá výsadba by měly zaručit, že opunciová kompozice vydrží i během zimy. Kaktusy je lepší na zimu opět schovat pod sklo.

Stepní efekt

Stepi charakterizuje porost vyšších i nižších trsnatých trav, nižších keříků a suchomilná vegetace květů, na jaře a v létě tam kvetou drobné i vysoké cibuloviny.

V zahradě docílíme tohoto efektu, když použijeme štěrk, trávu a suchomilnou vegetaci právě se značným podílem cibulovin. Podíl neosázené štěrkové plochy bude menší a může postupně i zarůst.

Zakládání štěrkového záhonu

Můžeme ho založit na současné půdě nebo na novém místě, třeba na vynechaném otvoru na terase. Z půdy odebereme zhruba deseticentimetrovou vrstvu, místo ní dáme vrstvu štěrkovou, potom hlínu zkypříme, zbavíme plevele. Když pak přidáme organický materiál, zlepší se schopnost půdy zadržovat vodu.

Před sázením dámě na připravenou půdu netkanou geotextilii, která propouští vzduch i vodu, ale brání prorůstání plevele. Kdo nemá geotextilii, může nahradit fólií na velmi písčité či štěrkovité půdy. Na takto připravený podklad potom rozhrneme takovou vrstvu štěrku, aby podklad neprosvítal – 5 až 10 centimetrů.

Pokud zakládáme záhon v místě bez půdy, musíme substrát do vynechaného otvoru nasypat na drenážní vrstvu, kterou ochráníme již zmíněnou geotextilií.

A pak už jen vybíráme rostliny, které by ale neměly být příliš vysoké. Dominantou by mohl být sporýš argentinský, doplnit ho mohou perovskia s velmi aromatickými listy, levandule, santolina, do popředí se hodí katrán přímořský, pryšec myrtovitý či některý z rozchodníků doplněné suchomilnými travami.