PLEVEL PODLE PŮDY 

In Okrasná zahrada, Poradna, Příroda by walsla

Plevel je nepříjemností, kterou musí řešit každý zahrádkář. Víte však, že podle plevele můžeme také poznat, jaký typ půdy máme na svém pozemku, a tím pak zkusit najít i řešení. Každá rostlina má přece ráda určitou půdu – a plevel není výjimkou.

Máte na zahrádce spíš starček obecný, merlík bílý, pryšec, pěťour maloúborný, rozrazil perský, svízel přítula, mléč zelinný či ptačinec prostřední? – pak to znamená, že je ve Vaší půdě příliš dusíku (zkuste omezit používání hnojiv s dusičnany).
Naopak vikev chlupatá, jetel plazivý, nebo jitrocel větší i kopinatý, či psárka polní, anebo konopice zase značí zase málo dusíku (zvýšíme obsah dusičnanů v půdě – opět přihnojením).
Zásaditější půdu naznačují: violka rolní, hořčice polní, šalvěj luční, mochna plazivá, tolice vojtěška, kakost luční a konopice širolistá i úzkolistá (takže by nám mohla pomoci rašelina, která půdu okyselí).
Rmen rolní, šťovík menší a jetel rolní nám prozrazují, že jde o půdu příliš kyselou (v tom případě pomůže vápno – například dolomitický vápenec).
Druhy plevele, které se vyskytují v hlinitých půdách: podběl lékařský, pryskyřník plazivý, mochna husí, rdesno hadí kořen, jitrocel kopinatý, přeslička rolní a heřmánek terčovitý (do takové hlíny přidáváme písek).
Máte-li na zahrádce suchou půdu, pak tu zřejmě více roste hlaváček, rmen barvířský, řebříček obecný, pumpava obecná, kakost maličký a jitrocel prostřední (zkusíme pomoci dostatečnou zálivkou, případně dodáme trošku jílu).

Související články