PROSINEC

In Příroda, Zajímavosti by walsla

Prosinec má 31 dní a je posledním – dvanáctým měsícem v roce. A víte, že začíná stejným dnem v týdnu, jako září (letos je to pondělí)? V tomto měsíci prožijeme nejdelší noc a nejkratší den v roce, pak se k nám znovu bude vracet slunce – jedná se o zimní slunovrat.

Podle Slovníku naučného (r. 1887) se jméno prosinec odvozuje od srbského pro-sinjeti nebo také sinuti, prosiněti – problesknout, což znamenalo, že slunce prosvitne – probleskne mezi mraky už jen občas. Může být však odvozen i od slova siný, a to znamená modravý, šedivý. Je to měsíc přechodu od nejkratšího dne ke dni přibývajícímu a k světlosti.
Název tohoto měsíce by mohl pocházet také od slova prase – v souvislosti s obvyklým časem zabíječek, další možností je odvozenina slova prosit – při vánočním koledování.
A víte, že v 16. století se tento měsíc jmenoval poněkud neobvykle vlčenec (je to sice trošku zvláštní, ale ne ojedinělé, neboť například v Belgii ho nazývali wolfsmaand).
(na obrázku prosincová hvězdná obloha)

Související články