VĚROZVĚSTOVÉ CYRIL A METODĚJ

In Poradna by walsla

Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj – bratři ze Soluně – Apoštolové Slovanů – Slovanští věrozvěstové.
Konstantin (*827 Soluň – 14. 2. 869 Řím) přijal při vstupu do kláštera řeholní jméno Cyril. Byl profesorem filosofie v Konstantinopoli.
Michal (*813 Soluň – 6. 4. 885 Morava) – byzantský státní úředník, později mnich, přijal jméno Metoděj.
Na prosbu knížete Rostislava byli byzantským císařem Michaelem III. posláni na Velkou Moravu duchovní, kteří měli vést bohoslužby ve slovanské řeči, a měli tak položit základy vlastní církve. Misií byli pověřeni oba bratři, kteří staroslověnštinu ovládali. Konstantin sestavil pro slovanský jazyk nové písmo – hlaholici a společně s bratrem do staroslověnštiny přeložili liturgické knihy.
A letos už slavíme 1200. výročí narození sv. Metoděje – slovanské národy si připomínají Den slovanského písemnictví a kultury.
(na obrázku Cyril a Metoděj – ručně malované ikony)