zdroj Pixabay

KÁCENÍ STROMŮ NA ZAHRADĚ

In Okrasná zahrada, Poradna by walsla

Zdálo by se, že je lehké zbavit se stromů nemocných či přestárlých na vlastním pozemku. Ale pokud se rozhodneme omladit či prosvětlit naši zahradu, pak dříve než začneme s kácením, bychom se měli seznámit se zákony, které se touto činností zabývají. Není pravda, že na své zahradě mohu porazit cokoliv.

Kácení stromů si dobře rozmysleme

Na každé zahradě dochází k situaci, kdy musíme ke kácení přistoupit. Mohou to být již vzrostlé, avšak poškozené jehličnany, anebo častěji staré ovocné stromy, které už neplodí a my je chceme nahradit novými. Před započetím práce, znovu uvážíme, je-li kácení skutečně nutné. Možná by postačilo zmladit, přeroubovat… Rozhodli jsme se správně – vzít zpět se to nedá.
První zásadou je, že kácení stromů je povoleno jenom v podzimním a zimním období, tedy v době vegetačního klidu (přesněji od 1. října až do 31. března)

Zákony jsou platné pro každého

Ani ve vlastní zahradě nemůžeme kácet stromy libovolně. Kdo chce stromy porazit, musí se řídit zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a podat si žádost.
Formulář žádosti nám dají na obecním úřadě, můžeme jej také stáhnout na internetu, anebo si žádost sepíšeme vlastními slovy. Pak ji podáme na odbor životního prostředí, odpověď nám přijde nejpozději do devadesáti dnů.
O povolení žádá vždy vlastník pozemku (případně oprávněný uživatel, ale samozřejmě se souhlasem majitele).
Na internetu si do hledače zadáme žádost o kácení stromů – objeví se nám několik nabídek, například: http://praha-dolnipocernice.cz/zadost-o-kaceni-drevin-rostoucich-mimo-les

Kdy žádost nemusíme podávat

Žádost nemusíme podávat, pokud chceme pokácet stromy z bezpečnostních,  zdravotních či pěstebních důvodů, nebo pokud jejich obvod ve výšce sto třicet centimetrů nepřesahuje osmdesát centimetrů. Příslušný úřad však musíme (nejméně patnáct dní předem) s plánovanou činností seznámit – podáme tedy oznámení.
Jestliže přistoupíme k odstraňování stromů, které vážně ohrožují bezpečnost, nebo by mohly způsobit nějaké škody, pak stačí podat na úřad písemné oznámení do patnácti dnů od provedení kácení.
Pokuta za nedodržení zákona může být až dvacet tisíc korun za jednu dřevinu, sto tisíc za skupinu dřevin.

Odborný posudek

V případě, že nám na pozemku rostou stromy vzácné, které je však nutné z nějakého důvodu odstranit, je vhodné vyžádat si dendrologický posudek a přiložit jej k žádosti.
(Dendrologie pochází z řeckého slova dendron = strom a logie = nauka). Je to nauka o dřevinách, tj. o stromech, keřích a polokeřích.)
Pár slov na závěr: Kácení stromů není lehká záležitost. Nejenže potřebujeme odpovídající nářadí, ale hlavně je nutné dbát na bezpečnost naši i ostatních. Na menší dřeviny si můžeme troufnout i s ruční pilou, ale na silnější kmeny je nutné se řádně připravit a použít správnou mechanizaci. Docela určitě by bylo vhodnější si objednat na tuto činnost odborníka.