zdroj Pixabay

CHOROBY A ŠKŮDCI 1.

In Ovoce, Poradna, Zelenina by walsla

Ani v září nesmíme zapomenout na choroby a škůdce. Nepolevujeme v boji proti nim a pravidelně rostliny kontrolujeme a případný výskyt chorob odstraňujeme i teď na konci vegetačního období. Zabráníme tak dalšímu rozmnožování a v příštím roce budeme mít méně starostí.

Proti chorobám rostlin i škůdcům bojujeme nejlépe prevencí

Stejně jako u nemocí lidí bojujeme i proti nemocem rostlin – nejlépe prevencí.
Prevence je základním článkem již v začátku. Nakupujeme zdravé rostliny, pozemek udržujeme v čistotě a stále kontrolujeme. Je také nutné dodržovat správné metody pěstování – každý rostlinný druh má své pěstební podmínky. Pokud už se stalo, že se objevila nějaká choroba, nebo snad došlo k napadení našich rostlin škůdci, je nejdůležitějším prvotním krokem správná diagnóza. Je to skutečně stejné jako o člověka.

Ochrana rostlin a odborníci

Pokud sami neumíme nebo nemůžeme diagnostikovat problém, určitě se obrátíme na odborníky a řídíme se jejich radami. Mnohdy se musíme (ať už rádi, či neradi) uchýlit k chemickým prostředkům. I v takových případech nám pomohou odborníci.

Choroby zahradních rostlin

K zahradním rostlinám se řadí nejen ovocné plodiny, zeleniny, květiny, ale i traviny, okrasné dřeviny…a všechny je třeba hlídat a chránit před chorobami i škůdci.
Choroby zahradních rostlin mohou způsobovat například viry, houby, bakterie, ale také mohou být původu fyziologického (neparazitického). Samotné viry nejsou vidět, žijí uvnitř buněk a vyvolávají nejrůznější příznaky infekce. Způsobují velké ztráty na rostlinách okrasných, na ovocných i na zelenině.

Houbové choroby jsou častými nezvanými hosty našich zahrad

 • Rzi
  Jsou jedny z nejčastějších chorob, které se objevují. Podporuje je vyšší vzdušná vlhkost. Nejčastěji postihují stonky a listy, zpočátku se na jejich horní straně objevují žlutavé skvrny, pak se na spodní straně objeví barevné kupky výtrusů. Listy opadají, květy se deformují.
  Napadeny bývají hlavně růže, muškáty, karafiáty, jalovce, borovice, ovocné stromy… K ochrannému postřiku proti rzím používáme přípravky: Baycor , Discus nebo Dithane či Neotec.
 • Padlí
  Padlí pokrývá rostlinu moučnatým bílým povlakem. Části, které byly napadeny buď usychají nebo špatně rostou.
  Vyskytuje se hlavně na ovocných stromech, postihuje i javory, buky či duby, nebo třeba ptačí zob. Z květin to jsou nejčastěji karafiáty, růže, azalky… Padlí se rozšiřuje hlavně při vyšších teplotách a nedostatku vláhy, vyhovuje mu také přehnojení dusíkem a hustý výsev rostlin. Napadené části je třeba hned po nalezení odstranit a spálit, prostor provzdušníme. Nejlépe je předcházet výskytu povlaků včasným preventivním postřikem již od konce května nebo začátku června (ale použijeme je kdykoliv, jakmile bělavé povlaky objevíme). Použijeme fungicidy: Baycor, Discus nebo Dithane.
 • Plíseň šedá
  Plíseň šedá se rozšiřuje i při nižších teplotách, i ve vlhkých podmínkách, při hustém sponu a také při přehnojení dusíkem. Mokvavé skvrny s šedým povlakem se objevují na listech, stoncích i květech, ale také na cibulích a hlízách.
  Sledovat musíme hlavně fuchsie, gladioly, karafiáty, a samozřejmě ovoce (jahody). Napadené rostliny odstraňujeme, včas likvidujeme posklizňové zbytky a rostlinný odpad, výsadbu provádíme s dostatečně velkým sponem, dáváme pozor na používání dusíkatých hnojiv. Ochrana začíná již mořením osiva, prováděním preventivních postřiků u rostlin, které bývají nejčastěji ohroženy. Z doporučených přípravků jsou to například Teldor 500 SC, Dithane, Euparen multi, Novozir, Rovral…