CO POTŘEBUJÍ POKOJOVÉ ROSTLINY I.

In Okrasná zahrada, Poradna by walsla

Pokud chceme pěstovat pokojové rostliny, měli bychom nejen znát jejich potřeby, ale snažit se dozvědět o nich co nejvíce. Dříve než si domů přineseme novou krásnou rostlinu, je třeba si uvědomit několik důležitých aspektů. Opravdu můžeme splnit všechny její nároky? Bude se jí u nás dobře dařit, nebude snad strádat? Víme, kam květinu umístíme?

Co rostlinám v našem domově poskytneme

Když si pořídíme pokojovou rostlinu, měly bychom už předem vědět, kam ji umístíme. Samozřejmě musíme brát ohledy na nároky jednotlivých rostlin. Co tedy vlastně potřebují? Co rozhoduje o jejich správném umístění? Je to světlo, teplo, vzduch, voda, živiny a zemina.

Světlo a umístění

Světlo je pro rostliny nepostradatelné. Je známé, že pouze za světla probíhá základní biochemický proces – fotosyntéza. Nejvíce světla potřebují rostliny právě v období růstu, přičemž každá rostlina na něj má jiné nároky. Podle toho můžeme rozlišovat rostliny světlomilné, stínomilné a ty, které stín prostě snášejí.
Světlomilné mají největší nároky na světlo – nejvhodnějším umístěním jsou tedy okna obrácená na jih. Patří k nim především: balzamínky, fíkusy, většina kaktusů, krotony, mučenky, oleandry, pelargónie, pryšce…
Mezi rostliny s nižšími nároky na světlo patří třeba: aloe, asparágus, bromélie, citrusy, kamélie, pokojové lipky, šáchory… Těmto rostlinám se bude líbit na oknech východních i jihozápadních a jihovýchodních.
Rostliny, které snášejí stín, umísťujeme na okno severozápadní a severovýchodní. K nim se řadí: africká fialka, begónie, ibišek, klívie, některé kaktusy a kapradiny, peperomia
Stínomilné rostliny jsou ty, které nesnášejí přímé světlo, mají na něj nejmenší nároky. Daří na jim severních oknech. Jsou to například: bramboříky, kapradiny nebo primulky.

Teplo

Neméně důležité jsou požadavky rostlin na teplo. Více tepla potřebují rostliny v začátečním stádiu, starší už nejsou na změny teplot tak citlivé. Žádná z rostlin nesnáší prudké změny teplot, proto jim musíme zajistit teplotu co možná nejstálejší. Z hlediska nároků na teplo můžeme rostliny rozdělit na:
Teplomilné – ty pocházejí z vlhkých tropických oblastí a vyhovuje jim teplota místnosti mezi 20 a 28 °C. Jsou to například: bromélie, begónie královské, fialky, orchideje, pepřince…
Rostliny na teplotu méně náročné snášejí dobře od 15 do 17 °C. Jsou to doma běžně pěstované: bramboříky, fuchsie, kamélie, pelargónie…

zdroj: www.ceskestavby.cz