zdroj Wiki

OBÁVANÉ CHOROBY ROSTLIN – PADLÍ A STRUPOVITOST

In Okrasná zahrada, Ovoce, Poradna, Zelenina by walsla

V tomto období roste všechno kolem nás velmi intenzivně. Ovocné dřeviny mají nejrychlejší přírůstky, nový list naroste dokonce asi za 4 dny. Bohužel však současně stoupá i nebezpečí šíření chorob a škůdců (hlavně na ovocných dřevinách). Je to především padlí a strupovitost.

Padlí

„Padlí“ je označení pro tyto houby, ale i pro onemocnění, jež způsobují. Padlí (Erysiphales) způsobují mikroskopické houby. Je to hojně rozšířená a obávaná choroba, která se vyskytuje v mnoha druzích a napadá nejrůznější druhy rostlin, ať už doma, tak i v zahradě. Jeho přítomnost na rostlinách poznáme podle typického bílého moučnatého povlaku na všech částech rostlin (listy, letorosty, stébla, plody, pupeny, květy i poupata).

Ochrana proti padlí

Je nutné vědět, že chceme-li naše rostliny dobře ochránit, musíme kombinovat mechanickou a chemickou ochranu. Části napadené padlím pečlivě odstraňujeme a dřeviny ošetříme speciálními přípravky. Některé z nich působí nejen na padlí, ale také na strupovitost.
Mechanická ochrana spočívá v důkladném mechanickém odstraňování (vylamováním nebo odstřihováním nůžkami) napadených částí. Tím výrazně snížíme hrozbu sekundární infekce. Chemickou ochranu začínáme preventivním postřikem těsně před kvetením, druhý postřik ihned po odkvětu. Pak je ještě pokračujeme podle potřeby až do konce července.

Strupovitost

Strupovitost je jedno z nejzávažnějších onemocnění jádrovin způsobuje houba, která parazituje na rostlinách (jabloň, hrušeň, hloh, jeřáb…) a dokáže při silnějším napadení znehodnotit celou úrodu. Strupovitostí silně napadený strom shazuje listí i násadu plodů a někdy nevytvoří předpoklady pro úrodu ani v příštím roce.
Strupovitost napadá hlavně listy a plody. Na listech se vytvářejí šedočerné skvrny, listy pak opadávají. Na plodech jsou typickými příznaky skvrny – strupy. Plody praskají a deformují se. O kvalitě jádrového ovoce se rozhoduje právě v květnu, kdy musíme věnovat zvýšenou pozornost strupovitosti nejen plodů, ale i listů. Obdobím boje proti strupovitosti jsou jarní měsíce od dubna do června.

Ochrana proti strupovitosti

Proti strupovitosti ošetřujeme především náchylné odrůdy jablek a hrušek. Nejdůležitější je zachytit první nálety výtrusů, což bývá v dubnu a květnu. První postřik provádíme v začátku kvetení, další ve stádiu konce kvetení – tedy hned po odkvětu a další asi 14 dní poté. V závislosti na počasí s postřiky pokračujeme vždy po 2 týdnech až do konce července, přičemž je důležité střídat přípravky.

Kromě postřiku, který provádíme během vegetace, je nutné chránit naše ovocné dřeviny už na podzim. Shrabujeme a likvidujeme napadené listí, ve kterém houba přezimuje. Nesmíme ho však dávat do kompostu – spálíme jej.