zdroj Pixabay

TÝDEN ČTYŘICÁTÝ *28. 09. – 04. 10. 2020

In Poradna by walsla

Pozorujeme volně se vznášející pavučinky, jež poletují vzduchem jako šedivé vlasy babiček – odtud je zřejmě také ten zajímavý název pro období končícího léta a začátek podzimu. Babím létem se označuje suché, teplé a mírné počasí, kdy už noci bývají chladné a k ránu studená rosa, mlhy… Říká se mu také léto sv. Václava, protože ten má 28. září svátek. Podle odborníků je to období od 21. září do 2. října, ale délka trvání příjemného počasí je v jednotlivých letech rozdílná. Uvidíme, co nám nový týden přinese…

Týden začíná svátkem sv. Václava

28. září – sv. Václav, Václava, Venuše, Brian
Venuše odvozuje své jméno od bohyně lásky „Venus“. Keltského původu je jméno Brian a znamená prý „silný, mocný“.
Po svatém Václavě sedláci očekávají a žádají sobě babí léto, kteréž nastane, jakmile se vyskytnou teplé sluneční dny.
Svatý Václav praví – pastevci, paste všady, mimo košťály a zelí.

Den svatého Václava je u nás státním svátkem – Den české státnosti.
Připomeneme si také Světový den vztekliny (od roku 2007)
29. září – svátek sv. archandělů: Michael, Rafael, Gabriel, Michal, Rafael
Archanděl je považován za anděla vyššího řádu.
Jméno Rafaela stejně jako Rafael pochází z hebrejštiny, má i stejný význam „Bůh uzdravuje“.
Hřmí-li na svatého Michala, bude hojnost vína, ale ovoci ublíží a budou hrubí větrové.
Michal, v den-li jeho pršívá, teplo před Vánoci věštívá.

Od roku 2000 je určen Světový den srdce.
30. září – sv. Jeroným, Jarolím i Jarolíma, Ráchel, Una
Jméno Jarolím (podobně jako častější Jeroným) je odvozeno od řeckého „Hieronymos“.
Úna má původ keltský, odvozuje se od „uan“, což znamená „jehně, beránek“.
Jak Jiljí (1. 9.) začal, tak Jeroným končí.
Mezinárodní den překladatelů

A začíná 10. měšíc roku

1. října – sv. Terezie od dítěte Ježíše, sv. Remigius, Remus či Remig, Ivar i Ivor
Remus je jméno jednoho z bratrů – zakladatelů Říma, kteří byli odchovaní vlčicí.
Remigius hrozny sbírá a Viktorín (2. 11.) presem svírá.
Světový den vegetariánství (World Vegetarian Day)
Od roku 1991 byl vyhlášen Mezinárodní den seniorů (International Day of Older Persons).
Tento den je také: Mezinárodní den hudby, Mezinárodní den kávy a Mezinárodní den lékařů.
2. října – sv. Andělů Strážných, Panna Marie Orodovnice, Olívie, Oliver, Olympie, Galina, Havla
Galina (Halina) je z latinského Gallina, tj. „slepice“, ale možná i z řeckého Galena s významem „neklidná panna“.
Den Marie Orodovnice – první mrazíky.
Světový den nenásilí (International Day of Non-Violence) od roku 2007.
Den zvonů
3. října – sv. Terezie od Ježíška, Bohumil, Bohuslav, Bohuš, Bohun, Amadeus, Evald
Jméno Amadeus je latinského původu a znamená prý „milý bohu“. Jeho českou obdobou je Bohumil.
Po svaté Tereze mráz po střechách leze.
4. října – sv. František z Assisi, František, Fráňa, Franc, Edvin, Evald
Evald (Ewald) je z němčiny a znamená „ochránce zákona“.
Svatý František zahání lidi do chýšek.
Mezinárodní den ochrany zvířat (World Animal Day)