zdroj PIKIST

ŘÍJEN *05. 10. – 11. 10. 2020

In Poradna by walsla

Říjen má 31 dní a je desátým měsícem v roce. Latinsky zní jeho jméno October, což znamená (podle starého římského kalendáře) osmý měsíc, neboť rok tehdy začínal březnem. Také v pranostikách se o říjnu dozvíme spoustu zajímavostí, například: Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu. Čistý nový Měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou žeň.

Hezký říjen všem

5. října – sv. Palmác, sv. Placid, sv. Maur, Eliška i Elza, Atila, Dalie
Sv. Palmác byl jedním z mučedníků z Trevíru.
Dalie, Dalia, Dahlia je jméno odvozené od latinského názvu oblíbené květiny jiřiny.
Na svatého Placida zima teplo vystřídá.
Světový den učitelů
Světový den úsměvu (World Smile Day)
6. října – sv. Bruno, Hanuš i Hanuše
Jméno Hanuš pochází z německého Hannes či Johannes, v hebrejštině Jóchanán a znamená „Bůh je milostivý“.

7. října – Panna Maria Růžencová, Justýna, Sergej, Justin
Jméno Sergej pochází z latinského Sergius odvozeného od „servare“, jehož význam je „opatrovatelský“. Podle starého kalendáře slaví svátek právě dnes.
8. října – sv. Simeon, sv. Brigita, ale také Věra, Věroslava či Taisa
Věroslava – jméno slovanského původu, s možným významem „víru slavící“.
Brigita svatá na mlhavá rána je bohatá.
Vždy druhý čtvrtek v říjnu je určen pro Světový den zraku (World sight day).
Památný sokolský den
Mezinárodní den boje proti popáleninám

Druhý víkend v říjnu

9. října – sv. Dionýsius a druhové, sv. Diviš, sv. Jan Leonardi, Štefan, Sára, Zara
Sv. Dionýsus se stal patronem francouzských králů a přímluvcem v nouzi. Bývá vzýván při bolestech hlavy. (Odvozeninou jména se stalo české Diviš.)
Svatý Jan Leonardi je patronem lékárníků.
Kdo se těší, že do Diviše zasel, ať se netěší na úrodu.
Světový den pošty
10. října – sv. Paulin, Marina, Marin, Záboj, Bivoj
Jméno Záboj zřejmě v českém kalendáři nenajdeme. Známe ho však z nalezeného Rukopisu královédvorského.
Světový den duševního zdraví
Světový den proti trestu smrti
11. října – sv. German, Andrej, Andreas, André
Sv. German byl vzýván hlavně proti ohni.