zdroj Pikist

PROSINEC *14. 12. – 20. 12. 2020

In Poradna by walsla

Před námi je poslední adventní týden. Hospodyňky ještě rychle pečou vánoční cukroví, zahrádkáři se snaží stihnout některé ze zimních prací a počasí jim stále ještě přeje. Podle dlouhodobých předpovědí má být prosinec teplotně nadprůměrný, srážkově naopak značně podprůměrný. Takže asi nic nového, sněhové nadílky bychom se měli dočkat snad okolo Silvestra a později v lednu.

Do konce roku nám zbývá už jen 17 dni

14. prosince – sv. Jan od Kříže, sv. Nikasius z Remeše, Lýdie, Livie
Jan od Kříže byl kněz, mnich řádu karmelitánů a učitel církve, jeho dílo představuje vrchol španělské křesťanské mystiky.
Livia (Livie i Lívie) má latinský původ, znamená „modravá nebo i závistivá“.
Na svatého Nikasia se mají dělat knutle (rouble na vázání snopů), neb jimi vázané obilí nežerou myši.
(Knutle nebo také rouble či roubíky byly dřevěné kolíky dlouhé asi 30 – 45 cm dlouhé a sloužily k usnadnění vázání obilí do snopů.)
15. prosince – sv. Valerián, Radana, Radan, Zdirad, Dětřich
Sv. Valerián, biskup žil ve 4. století na území dnešního Tuniska.
Jméno Radana vzniklo prý ze slovanského Radovana, znamená „radující se“. Radan a Radovan je mužskou obdobou tohoto jména.

16. prosince – sv. Adelhaida, Adelaida, sv. Albína, sv. Albín, Heidrun
Sv. Adelhaida byla dcerou Rudolfa Burgundského – stala se patronkou například týraných lidí, vyhnanců i vězňů, vyzývali ji na pomoc proti vraždě a urážkám, za druhé manželství atd.
Sv. Albína žila ve 3. století, pocházela prý z Palestiny.
Sv. Albín byl francouzský šlechtic, stal se biskupem – žil v 5. století.
Svatá Albína – špek do komína.
Svatá Albína je nejpilnější přadlena (v minulosti se jednalo o dobu nejdelších přástek).
17. prosince – sv. Lazar, Daniel, Dan, Chantal
O svatém Lazaru, utěsni stodolu.

Víkend končí zlatou nedělí

18. prosince – sv. Rufus a Zosim, Miloslav, Milorad, Gracián
Jméno Milorad je slovanského původu, znamená „ten, kdo má rád milost, nebo také milý, přívětivý“.
Mezinárodní den vystěhovalců (International Migrants Day)
19. prosince – Ester, Darius, Mstislav
V naší zemi žije 4 046 dívek a žen se jménem Ester, Dariů je 57 a Mstislavů pouze 15.
20. prosince – Dagmar, Dáša, Dag, Damaris
Damaris znamená „manželka“ a pochází z řečtiny.
Mezinárodní den lidské solidarity (International Human Solidarity Day) od roku 2005
Potí-li se Dominik, bude Marek (25. 4.) ještě v kožiše.
Zlatá neděle – rozsvítíme 4. svíčku.