zdroj Snappygoat

ROUBOVÁNÍ – OČKOVÁNÍ – ŠTĚPOVÁNÍ I.

In Okrasná zahrada, Ovoce, Poradna by walsla

Roubování a očkování jsou dva základní způsoby, jak se dají vegetativně rozmnožovat kulturní rostliny. Tak se v zahradnické praxi udržují a zároveň i rozmnožují kultivary s dobrými geny a vlastnostmi. Většinou se (i když neprávem) traduje, že jde o složitou záležitost, ale se správným a ostrým nářadím, dobrou radou či ukázkou ji zvládne každý šikovný zahradník. Proč bychom to nemohli tedy zkusit také.

Roubování s poradcem

Rozhodneme-li se roubovat, pak si můžeme vyhledat odbornou literaturu, nebo na internetu najdeme ukázková videa, která by nám s touto činností mohla pomoci. Anebo se lze obrátit na odborné poradce v zahradnických centrech, kteří nám a většinou ochotně předvedou, jak máme roubovat stromy, růže i další rostliny. Způsob roubování volíme podle konkrétního druhu rostliny a také podle vegetační fáze, ve které se právě nachází.

Zušlechťujeme rostliny

Roubování se používá k rozmnožování a zušlechťování dřevin (ovocných i okrasných), které mají pro pěstitele výhodné vlastnosti a správné požadované geny. Roubování umožňuje funkční spojení vybraných a upravených částí rostlin, aby pak srostly a jedna část vyživovala tu druhou. Důvodem pro roubování může být tedy vlastní množení užitečných odrůd (kultivarů) a také zlepšení vlastností stávajících druhů.
Roubováním se také mohou zachránit staré odrůdy, které už nemůžeme sehnat ve školkách. Kromě ovocných stromů a keřů, se roubuje například vinná réva, polodřevité květiny, a dokonce i některé druhy zeleniny.

Podnože a rouby

Roub je upravená část letorostu, která se stane nositelkou vlastností geneticky vhodné rostliny – je přenášen na jinou rostlinu, kterou jsme na roub připravili – podnož.
Rouby se odebírají ze zdravých, mladých a také dobře rodících dřevin. Jednoletý, dobře vyzrálý a také životaschopný výhonek (dostatečně silný a dlouhý) s dobře vyvinutými pupeny si vybereme z vnější osvětlené části koruny.
Pokud budeme roubovat peckoviny (švestky, třešně, višně, meruňky) v předjaří (tedy v únoru až březnu), můžeme odebrat rouby těsně před roubováním. Jestliže chceme roubovat až v době vegetace, musíme si rouby nařezat na podzim (do konce listopadu), kdy jsou stromy v hlubokém vegetačním klidu.
Jádroviny (jabloně, hrušně) ukončují svůj vegetační klid o něco později než peckoviny, proto můžeme jejich rouby odebírat již v únoru po skončení silných mrazů. Tyto rouby pak můžeme použít jak mimo vegetaci, tak i v době mízy, kdy už stromy rozkvetou.

Co budeme k roubování potřebovat

Na štěpování potřebujeme kvalitní nástroje. Připravíme si:

  • ostrý roubovací nůž,
  • pevné přírodní lýko (raffia) nebo zahradnickou páska z PVC na roubování
  • dobře roztíratelný štěpařský vosk