zdroj SnappyGoat

PŘEDZAHRÁDKA VÍTÁ NÁVŠTĚVNÍKY

In Okrasná zahrada, Poradna by walsla

Předzahrádka je většinou nepříliš velká hezky upravená plocha tvořící okolí vstupu do našeho domu. Může být bez oplocení jen osázená květinami, nebo ohraničená plotem. Je vstupním prostorem do domu – zelenou estetickou vizitkou, která vítá jak obyvatele, tak i hosty.

Vstup do domu – krásná předzahrádka

Předzahrádky sice patří k domu, ale zároveň sousedí s veřejným prostorem, proto mají navíc funkci reprezentační. Upravená předzahrádka je chloubou každého majitele, utváří první dojem návštěvám. Pokud tento prostor u obydlí chybí, pak většinou vstup zvýrazňujeme různými výtvarnými nejčastěji však vegetativními prvky: přenosnou nádobou s rostlinami, popínavou dřevinou před vchodem, květinovým truhlíkem…

Oplocení a vstup

Nejlepším řešením pro oplocení předzahrádky je zřejmě živý plot, ve městech spíše využijeme průhledný plot (se sloupky, soklem a mříží), případně kombinace obou. U menších předzahrádek je vhodné průhledné nebo poloprůhledné oplocení (zděný sokl a nižší kovové či dřevěné části). Je třeba si uvědomit, že plot vnímáme jak z domu, tak i zvenčí, vše by mělo být v souladu.
Stejně významným prvkem je branka do vstupního prostoru, i ta musí ladit s oplocením. Nejčastěji se používá přístupový chodník, musí mít bezpečný povrch nejlépe s protiskluzovou úpravou.

Rostliny v předzahrádce

Vegetační prvky mají vytvářet harmonii mezi přírodou a stavebním prvkem, měly by spolu dobře ladit. I předzahrádku vytváří především zeleň, vyšší i nižší druhy rostlin, okrasné dřeviny i travnatá plocha. Vhodným výběrem rostlin zásadně ovlivníme náladu předzahrádky, její barevnost i postupné vyvíjení během celého roku.
Použijeme-li větší výběr různobarevných rostlin, pak bude naše předzahrádka působit romantickým dojmem. Moderní typ zahrádky vytvoříme jen několika druhy, ale ve větším množství, případně pouze několika solitérními rostlinami.

Vhodné dřeviny

Při výběru dřevin vycházíme z velikosti předzahrádky, důležitá je charakteristika rostliny. Přednost dáme pomaleji rostoucím ne příliš rozložitým dřevinám.
Příliš místa nezabírají například akát bílý (Robinia pseudoacacia Umbraculifera), slivoň myrobalán (Prunus cerasifera Nigra), katalpa (Catalpa bignonioides Globosa).
Z keřů jsou vhodné zajímavé komule (Buddleia), sazaník také kalykant (Calycanthus), trojpuk (Deutzia), kdoulovec (Chaenomeles), ořechoplodec (Caryopteris clandonensis), bobkovišeň (Prunus laurocerasus).
Z popínavých dřevin si můžeme vybrat například oblíbené růže v různých kultivarech (Rosa), nebo si zvolíme některou z menších či středně velkých druhů krásných klematisů (Clematis), zimolezů (Lonicera) i hortenzií (Hydrangea).

Barevnost dodají předzahrádce květinové výsadby z vyšších i nižších druhů, které mohou být laděny tón v tónu nebo mohou působit v kontrastu.