zdroj Pixabay

ŠESTNÁCTÝ TÝDEN ROKU 2021

In Poradna by walsla

V dubnu zase začínají ožívat duby, objevují se na nich první lístečky… je to měsíc, kdy duby raší, a odtud je také odvozováno jeho jméno. Počasí stále dokazuje platnost, že: Dubnové počasí nevyslovíš. Na duben neměj spoleh valný, bývá jasný dnes a zítra kalný. Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.

Začíná šestnáctý týden (19. 04. – 25. 04.)

19. dubna – sv. Ema, Rastislav, Rastislava, Rostislav, Rostislava, Timon, Sokrat
V roce 1770 přistál britský kapitán, mořeplavec a výzkumník James Cook s lodí Endeavour u východního pobřeží Austrálie.
20. dubna – sv. Hugo, Odeta, Celina, Marcela i Marcelina
V roce 1571 byla v Praze zahájena montáž bronzové Zpívající fontána v zahradě u Královského letohrádku (byla dávným předchůdcem Křižíkovy fontány).
1862 dokončil francouzský biolog a chemik Louis Pasteur první pokusy s pasterizací.
21. dubna – sv. Anselm, Anselma i Selma, Abelard, Alexandra, Saskie, Želislava…
753 př. n. l. bylo podle staré římské tradice založeno město Řím.
Roku 1945 vstoupila na československé území americká vojska, osvobodila Aš.
O svatém Anselmě semeno do země.

22. dubna – sv. Soter, sv. Caius, sv. Leonid, Evžen, Evženie, Eugenie, Noema, Noemi, Soter
Z roku 687 př. n. l. pochází nejstarší čínský zápis o sprše meteorů v souhvězdí Lyry.
V roce 1370 byly v Paříži položeny základy pevnosti Bastila.
1947 vyjeli cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund na výpravu přes Afriku do Jižní Ameriky.
Roku 1957 se poprvé losovala Sportka (sázka stála 3 koruny a maximální výhra byla 40 tisíc).
23. dubna – sv. Vojtěch, Vojtěška, Gerhard, Gerard, Garik, Roger, Georg (Jiří)…
Roku 1348 zakládá král Eduard III. nejstarší rytířský řád Podvazkového pásu.
1836 vyšel Máchův Máj. 1945 začala Rudá armáda osvobozovat Brno.
Prší-li na svatého Vojtěcha, neurodí se švestky.

24. dubna – sv. Jiří, Bojana, Debora, Egmont, Fidel, Gaston…
Rok 1184 př. n. l. uvádí Homér jako datum, kdy byl Trojský kůň vtažen do Tróje.
V roce 1854 se konala svatba Sissi (Alžběta Bavorská) a Františka Josefa I.
1912 byl založen Český skaut – Junák.
Jak dlouho žába před Jiřím vříská, tak dlouho po Jiřím zima píská.
Na co se svatý Jiří usměje, na to se svatý Marek zamračí.

25. dubna – sv. Marek evangelista, Ervín, Ervína, Izmael, Noel
1372 byla se souhlasem krále Karla IV. založena samostatná právnická universita.
Roku 1996 dosáhla první česká polární expedice severního pólu.
Na svatého Marka se mají vysazovat brambory.
Na svatého Marka schová se do žita vranka.

Do konce roku zbývá 250 dní.